Normy ISO serii 9000

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Normy ISO serii 9000 - strona 1

Fragment notatki:


ISO - International Organization for Standardization
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
isos - równy, równocenny
1987 - Pierwsze wydanie norm, głównie oparte o BS5750 1994 - Drugie wydanie norm 1996 - Normy z serii ISO 9000 wydane w Polsce - PN-ISO 9000:1996 2000 - Trzecie wydanie oparte o tzw. "podejście procesowe" 2005 - Aktualizacja normy ISO 9000 (Podstawy i terminologia) 2008 -Ostatnia aktualizacja ISO 9001(Wymagania)
Stan na koniec grudnia danego roku, wg ISO Survey; www.iso.ch
Światowa „10” 2007
Aspekt marketingowy
Certyfikat ISO 9001 oraz możliwość umieszczania informacji o nim w logo przedsiębiorstwa, w dokumentach korespondencyjnych i innych znakach, pozwala przyśpieszyć proces budowania wizerunku. Jest to symbol pozytywnie odbierany przez klienta. Jest elementem wizualnej identyfikacji firmy, sprawia, że firma ma swój udział w sferze zmysłowej odbiorcy, a to pierwszy krok do zdobycia rynku
Ekonomiczne aspekty certyfikatu ISO 9001
Badania wykazują, że certyfikacja na zgodność z normą ISO 9001 wpływa na poprawę wyników finansowych przedsiębiorstwa oraz na wzrost jej wartości.
Rozpatrywanie zależności systemu jakości wg norm ISO serii 9000 w kontekście wzrostu wartości firmy pozwala wyróżnić wartość w aspekcie krótkoterminowym rozumianą jako relację: koszty - przychody, czyli zysk oraz wartość w aspekcie długoterminowym , rozumianą jako przewagę konkurencyjną. Wzrost krótkoterminowy osiąga się ze względu na:
Ustabilizowanie lub zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów,
Obniżenie kosztów we wszystkich strefach działalności przedsiębiorstwa, a w szczególności w sferze:
Doskonalenia i nadzorowania procesów w firmie,
Optymalizację poprzez eliminację marnotrawstwa wymaganych zasobów do dostarczenia wyrobu czy usługi.
Wzrost długoterminowy wartości przedsiębiorstwa uzyskiwany jest przez:
Tworzenie i integrowanie łańcucha wartości, a w tym rozwój i stabilizację relacji z odbiorcami i dostawcami oraz uwiarygodnienie łańcucha dostaw w całym cyklu obsługi klienta,
Rozwój kapitału intelektualnego przejawiający się w byciu liderem w zarządzaniu, w kodyfikacji wiedzy w procedurach, w gromadzeniu wiedzy o firmie i jej zarządzaniu,
Umacnianie kultury organizacyjnej firmy,
Utrzymanie aktywów materialnych i niematerialnych na odpowiednim poziomie i poprzez potrzebę stałego ich doskonalenia


(…)

… osiąganemu poprzez skuteczne wdrożenie systemu jakości oraz ciągły proces doskonalenia jakości system
zbiór wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziaływujących elementów
system zarządzania
system do ustanawiania polityki i celów, i osiągania tych celów
system zarządzania jakością
system zarządzania do kierowania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości
zarządzanie jakością
skoordynowanie…
… nad procesami,
zapisy wymagane przez normę ISO 9001.
Wybrane wymagania - 5. Odpowiedzialność kierownictwa
5.1. Zaangażowanie kierownictwa
Norma wymaga, by najwyższe kierownictwo dostarczało dowodów swojego osobistego zaangażowania w rozwój i wdrożenie systemu zarządzania jakością oraz w ciągłe doskonalenie jego skuteczności. Zgodnie z normą, powinno to polegać na:
przekazywaniu informacji w obrębie całej…
… i mają związek z 7 rozdziałem normy
Przykłady zakresów
MAĆKOWY:
Skup mleka surowego. Przygotowanie nowych wyrobów z mleka. Produkowanie, pakowanie, magazynowanie, dostarczanie i handel własnymi wyrobami z mleka. Handel zakupionymi artykułami żywnościowymi.
SPOMLEK:
Skup mleka. Produkcja i dystrybucja serów twardych, mleka spożywczego, mleka w proszku, masła, jogurtu, śmietany, kefiru i napojów owocowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz