Podstawowe certyfikaty i ich znaczenie dla przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe certyfikaty i ich znaczenie dla przedsiębiorstwa - strona 1 Podstawowe certyfikaty i ich znaczenie dla przedsiębiorstwa - strona 2

Fragment notatki:

Podstawowe certyfikaty i ich znaczenie dla przedsiębiorstwa.
Normy ISO 9000.
Normy z serii ISO 9000 stanowią podstawę do opracowywania systemów zarządzania i
sterowania jakością.
Skierowane są one na obsługę produkcję ogółu dóbr materialnych i wykonywanie różnego
zakresu usług (materialnych i niematerialnych).
Przyjęcie i wdrożenie standardów zarządzania jakością ISO wymaga zdefiniowania i wdrożenia
przez organizację swoich wysokich standardów jakościowych.
W latach siedemdziesiątych powołano komitet ISO/TC 176 Zapewnienia Jakości. W roku 1987
ustanowiona została seria norm ISO 9000 dotycząca systemów zapewnienia jakości :
1. ISO 9000 - dotyczy zarządzania jakością i zapewnienia jakości -określa wytyczne wyboru i
stosowania danego modelu systemu jakości.
2. ISO 9001 - model zapewnienia jakości w projektowaniu, produkcji, instalowaniu i serwisie.
Przeznaczony jest dla firm opracowujących konstrukcje produkowanych przez siebie
wyrobów oraz samodzielnie zapewniających serwis.
3. ISO 9002 - model zapewnienia jakości w produkcji i instalowaniu. Odpowiedni jest np. dla
firm produkujących wyroby i świadczących usługi w oparciu o dokumentację nie własną lecz
licencyjną lub dostarczoną przez klienta.
4. ISO 9003 - model zapewniający jakość w kontroli i badaniach końcowych. Odpowiedni
jest dla firm pośredniczących, hurtowni, gdzie kontrola daje dostateczną gwarancję, że
ustalone wymagania zostaną spełnione.
5. ISO 9004 - zawiera opis wymagań występujących w normach poprzednich, z pozycji
wdrażającego. Przydatna szczególnie na etapie wdrażania systemu jakości.
HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) - System Analizy Zagrożeń i
Krytycznych Punktów Kontroli Krytyczne Punkty Kontroli, zwany dalej "systemem HACCP"
- postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i
oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka
wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością
produktami spożywczymi; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub
ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz