System zarządzania jakości zgodny z normą ISO serii 9000 z 2000 roku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System zarządzania jakości zgodny z normą ISO serii  9000 z 2000 roku - strona 1 System zarządzania jakości zgodny z normą ISO serii  9000 z 2000 roku - strona 2

Fragment notatki:


System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO serii 9000 z 2000 roku Wdrożenie systemu zapewnienia jakości w przedsiębiorstwie handlowym może zostać zrealizowane w oparciu o standardy zawarte w normach ISO serii 9000. Wytyczne zawarte w tych normach pozwalają wdrażać system jakości w każdej organizacji niezależnie od charakteru prowadzonej działalności oraz wielkości zatrudnienia.
Na rodzinę norm ISO serii 9000 z roku 2000 składają się następujące normy: 16 ISO 9000:2000 stanowi wprowadzenie do nowych norm dotyczących zarządzania jakością. Opisuje podstawy systemów zarządzania jakością oraz definiuje podstawowe terminy dotyczące systemów zarządzania jakością. ISO 9000:2000 zastąpiło normę 8402:1994. ISO 9001:2000 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością mające zastosowanie w każdej organizacji niezależnie od jej wielkości. ISO 9001:2000 zastępuje poprzednie normy z 1994 roku (ISO 9001, 9002, 9003). ISO 9004:2000 zawiera wytyczne dotyczące systemu zarządzania jakością jak również doskonalenia całej organizacji. Uwzględniono w niej zarówno ocenę skuteczności jak i efektywności systemu zarządzania jakością. Celem tej normy jest doskonalenie funkcjonowania organizacji. 17 Należy jednak zaznaczyć, że norma ta z racji uniwersalnego charakteru i przemysłowego rodowodu ma ograniczone zastosowanie w handlu, a szczególnie w obrocie żywnością. Krytyka powyższej normy i rosnące zapotrzebowanie na bezpieczną żywność doprowadziło do zainicjowania prac związanych z koncepcją systemowego zarządzania bezpieczeństwem żywności. Ideę harmonizacji standardów znanych i stosowanych w poszczególnych krajach na szczeblu międzynarodowym po raz pierwszy podjęła Dania. Duńska Organizacja Normalizacyjna (DS) poprzez Duński komitet Techniczny wyszła z propozycją zharmonizowania prac nad opracowaniem międzynarodowego standardu dotyczącego systemowego zarządzania bezpieczeństwem żywności. W efekcie tej inicjatywy, powołano ISO/ TC 34 Working Group 8. 18 Efektem było opublikowanie 1 września 2005 roku normy ISO 22 000 zatytułowanej: Food Safety Management Systems - Requirements for Organizations Throughout the Food Chain” (System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności - wymagania dla organizacji w obrębie łańcucha żywnościowego)”. Norma ta zawiera wymagania dla każdej organizacji uczestniczącej w „łańcuchu żywnościowym”, wprowadza ujednolicony standard w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności. System ISO 22 000: 2005 mogą wdrażać m.in. : 19 producenci żywności,
firmy transportujące żywność,
sieci handlowe, restauracje.
Norma ISO 22 000 wskazując wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności jest przeznaczona dla tych organizacji, któr


(…)

… - Jacoba), ptasia grypa, afera dioksynowa w Belgii itp., antybiotyki stosowane w hodowli łososi norweskich itp.. Oczywiście standardy nie wyeliminują tych zagrożeń, ale na pewno zmniejszą prawdopodobieństwo ich wystąpienia.
16
17
18
19
20
2
2

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz