Zarządzanie jakością

note /search

Zarządzanie jakością - wykłady

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 1981
Wyświetleń: 5516

...TQM a Guru jakości: o Filozofię Deming’a w aspekcie zmian organizacyjnych i decentralizacja władzy i kompetencji, potrzeby wyznaczania celów jakościowych, zmiany postaw pracowników (samokontrola i odpowiedzialność), wykorzystanie metod statystycznej kontroli procesu. o Filozofię Crosby’ego ...

Ankieta dotycząca jakości handlowej truskawek

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2821

... 1. CZY WAŻNA JEST DLA PANA(I) JAKOŚĆ KUPOWANYCH TRUSKAWEK?  jest zupełnie nieważna  jest niezbyt ważna  jest dość ważna  jest ważna  jest bardzo ważna... 6. PROSZĘ OKREŚLIĆ WAŻNOŚĆ NIŻEJ WYMIENIONYCH GRUP CECH JAKOŚCI ...

ISO 14001

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2695

Prowadzi je dr inż. Marek Salerno-Kochan. Notatka składa się z 5 stron. ...W krajach europejskich świadomość potrzeby „ochrony środowiska” jest bardzo duża i stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego tych krajów." "Norma serii 14000 opracowana została przez Komitet Techniczny I...

Zarządzanie jakością ISP UJ - skrypt

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 504
Wyświetleń: 3822

b) klasycy Total Quality Management (TQM) I Philip B. Crosby 1) Definicja jakości: spełnienie wymagań klienta; 2) wymagania określone ilościowo i jakościowo, głównie skupiał się na wymaganiach ilościowych; 3) główny kierunek doskonalenia jakości – produkcja bez defektów „Zero Defects”; 4) ...

Zarządzanie jakością - podstawowe pojęcia.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1512

Nominanta- zmienna której poziom jest dany Stymulanta- zmienna której poziom nie może być niższy od danego. De stymulanta- zmienna której poziom nie może być wyższy od zadanego Karta kontrolna- narzędzie kontroli określa czy produkt spełnia warunki jakości

Analiza sensorycznego profilu odbiorczego - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 133
Wyświetleń: 553

Analiza sensorycznego profilu odbiorczego dla wybranego produktu Wkrętarka akumulatorowa– przenośne elektryczne urządzenie mechaniczne zasilane ładowanymi w sieci akumulatorami na prąd stały. Służące do wkręcania i wykręcania śrub,

Analiza sensorycznego profilu odbiorczego - projekt

 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 140
Wyświetleń: 924

Analiza sensorycznego profilu odbiorczego dla wybranego produktu Wkrętarka akumulatorowa– przenośne elektryczne urządzenie mechaniczne zasilane ładowanymi w sieci akumulatorami na prąd stały. Służące do wkręcania i wykręcania śrub,

Koncepcje i modela zarządzania przez jakość- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1295

Jakość - specyfikacje: 1. Międzynarodowe normy specyfikacji ISO serii 9000; zarządzanie jakością. 2. Systemy jakości w określonych branżach (HACCP). 3. Specyfikacje wydawane przez jednostki certyfikujące (TUV, PCA, Lyoyds). 4. Specyfikacje produktów mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia...

Systemy zarzadzania jakoscia- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 259
Wyświetleń: 924

Opracowanie zagadnień z zarządzania jakością. sponsored by Nitek  1.Rozwój koncepcji zapewnienia jakości. a) Jakość według P.Crosby’ego: Absoluty jakości i koncepcja Zero Defektów: Zero defektów - metoda zakładająca, że można dążyć do całkowitego wyeliminowania braków poprzez właściwą organiz...

Zarządzanie środowiskiem ISO serii 14000- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511

Zjawiska o zasięgu globalnym, dotyczące w mniejszym lub większym stopniu, wszystkich mieszkańców Ziemi spowodowały zainteresowanie poszczególnych państw ochroną środowiska w swoich krajach. Rządy poszczególnych krajów wprowadziły akta prawne w zakresie wielkości emisji substancji szkodliwych do powi...