Systemy zarzadzania jakoscia- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy zarzadzania jakoscia- opracowanie - strona 1 Systemy zarzadzania jakoscia- opracowanie - strona 2 Systemy zarzadzania jakoscia- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Opracowanie zagadnień z zarządzania jakością. sponsored by Nitek 
1.Rozwój koncepcji zapewnienia jakości.
a) Jakość według P.Crosby’ego:
Absoluty jakości i koncepcja Zero Defektów:
Zero defektów - metoda zakładająca, że można dążyć do całkowitego wyeliminowania braków
poprzez właściwą organizację procesów, kształcenie personelu, utrzymywanie infrastruktury.
* absoluty:
1. Jakość określa się jako zgodność z wymaganiami, a nie jako dobry produkt.
2. Jakość osiąga się poprzez profilaktykę, a nie poprzez ocenienie,
3. Standard jakości oznacza brak usterek i nie ma tu miejsca na dopuszczalny poziom jakości.
4. Jakość mierzy się kosztem braku zgodności ze specyfikacją, a nie wskaźnikami (czy metodami
statystycznymi - przyp. autorzy) 4.
* 14 kroków doskonalenia jakości:
l. Wzbudź projakościową postawę menedżerów i ich zaangażowanie.
2. Powołaj zespoły doskonalenia jakości.
3. Określ, gdzie mogą wystąpić potencjalne problemy z jakością.
4. Oszacuj koszty jakości lub niezgodności i wykorzystaj pomiar jako podstawowe narzędzie
zarządzania.
5. Uświadom wszystkim pracownikom znaczenie jakości.
6. Podejmij działania, by skorygować rozpoznane problemy.
7. Powołaj komitet lub radę, których zadaniem będzie wprowadzenie filozofii wytwarzania bez
braków.
8. Zorganizuj szkolenie dla kadry kierowniczej, aby zagwarantować, że stanie się ona
uczestnikiem procesu doskonalenia jakości.
9. Wyznacz dzień bez braków w celu uświadomienia wszystkim pracownikom, że zmiana jest
możliwa, a osiągnięcie zerowego poziomu defektów jest realne.
10. Zachęcaj poszczególnych pracowników, by ustalili ambitne cele dla siebie i swojej grupy.
11. Zachęcaj pracowników do zgłaszania kierownictwu wszelkich problemów i przeszkód, jakie
napotykają w trakcie realizacji swoich celów.
12. Okazuj uznanie wyróżniającym się pracownikom.
13. Powołaj rady lub grupy jakości, które mają być stałym miejscem przepływu i wymiany
informacji.
14. Zrób wszystko jeszcze raz od początku, gdyż doskonalenie jakości nigdy się nie kończy.5
Determinanty sukcesu organizacji:
1. Ludzie przeważnie robią rzeczy dobrze za pierwszym razem.
2. Zmiana w otoczeniu jest przewidywana i wykorzystywana dla firmy.
3. Wzrost jest stały i opłacalny.
4. Nowe produkty i usługi "zjawiają się", gdy są potrzebne.
5. Każdy jest szczęśliwy, ze tu pracuje.
b) Jakość według J.Jurana:
Niektórzy autorzy wskazują, że Juran był pomysłodawcą kół jakości wdrożonych przez
Kaoru Ishikawę.
Według dr Jurana zarządzanie jakością nie wymaga zmian rewolucyjnych, lecz jedynie
nadania problemom jakości rangi równej randze problemów innych funkcji organizacyjnych .
Najbardziej znaną jego koncepcją jest trylogia Jurana. Zgodnie z tą koncepcją zarządzanie
powinno składać się z trzech etapów: planowania jakości, kontroli jakości oraz doskonalenia
jakości. Jakościowa trylogia Jurana jest wyraźną analogią do trylogii '' procesów finansowych”.
W analogii tej planowanie jakości to odpowiednik ustalania (planowania) budżetu, kontrola
jakości to kontrola ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz