Zarządzanie jakością ISP UJ - skrypt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3738
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie jakością ISP UJ - skrypt - strona 1 Zarządzanie jakością ISP UJ - skrypt - strona 2 Zarządzanie jakością ISP UJ - skrypt - strona 3

Fragment notatki:b) klasycy Total Quality Management (TQM)
I Philip B. Crosby
1) Definicja jakości: spełnienie wymagań klienta;
2) wymagania określone ilościowo i jakościowo, głównie skupiał się na wymaganiach
ilościowych;
3) główny kierunek doskonalenia jakości – produkcja bez defektów „Zero Defects”;
4) cztery pewniki jakości:
1. jakość określa się jako spełnienie wymagań klienta, a nie doskonałość
wykonania
2. jakość osiąga się poprzez profilaktykę, a nie poprzez kontrolę i ocenę skutków
3. standard jakości oznacza prawidłowe wykonanie wyrobu za pierwszym razem -
„ Zero Defects”
4. jakość należy mierzyć i oceniać ceną braku zgodności ze specyfikacją
wymagań;
5) jakość nie jest wartością dodaną, ale inherentną cechą wyrobu;

a) Mapa procesów w organizacji
Mapowanie procesów jest to graficzne przedstawienie procesu bądź zespołu procesów
wraz z ich wzajemnymi powiązaniami. Umożliwia przedstawienie w formie najczęściej
graficznej wszystkich działań i powiązań w organizacji. Mapowanie procesów jest jednym
z elementów umożliwiającym dalszy rozwój pod kątem wdrożenia systemu zarządzania,
przeprowadzenia analiz FMEA procesu, czy wprowadzenia do produkcji nowych wyrobów.
Mapowanie procesów umożliwia realizację podejścia procesowego, jest jednym z
elementów tego podejścia i początkiem do dalszego doskonalenia.
Mapowanie procesów przebiega w dwóch zasadniczych etapach. Pierwszym z
nich jest identyfikacja procesów. Identyfikacji tej można dokonać dwoma metodami:
Metodą odgórną (top-down), gdzie w pierwszej kolejności określa się ogólna działalność
organizacji wraz z jej celami, a następne przechodzi się do uszczegółowienia wskazanych
elementów.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "                         "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(…)

… dotyczący wyrobów na sprzedaż
- jakość w procesie produkcyjnym
- o jakości możemy mówić w przemyśle
- koszty jakości – koszty wadliwych wyrobów
2. systemy „Q”:
- jakość dotyczy wszystkich wyrobów i usług – wewnątrz i na zewnątrz
organizacji
- nadzoru jakościowego wymagają wszystkie procesy podstawowe, pomocnicze,
usługowe i biznesu
- ocena pracowników w sensie jakościowym ma miejsce w każdym procesie…
…) dowartościowanie human relations;
5) filozofia jakościowa Feigenbauma w czterech krokach (Flood)
1. ustalić standardy jakościowe
2. ocenić zgodność ze standardami
3. podjąć działania korygujące, kiedy standard nie jest osiągany
4. planować działania doskonalące
Można to uznać za program Systemu Zarządzania Jakością opartego na ISO 9001:2008
6) koszty jakości:
1. koszty zapobiegania (w tym koszty planowania…
… administracyjna............................................................................................................2
c) zarządzanie zintegrowane.......................................................................................................3
d) koncepcje behawioralne (human relations)............................................................................3
e) koncepcja behawioralna H. Simona…
… ustawodawczej i społecznej;
słowa kluczowe: centralizacja, POSDCORB;
d) koncepcje behawioralne (human relations)
I M. Follett
1) proces grupowy przyczynia się do powstania wartości dodanej (synergia);
2) prawo wspólnego przenikania, prawo wspólnego syntezowania pomysłów i różnic w
poglądach;
3) konflikt - metody rozwiązania: zwierzchnictwo, kompromis, integracja;
4) zarządzanie konfliktem;
5) przywództwo…
… zysku
3. brak stabilności w realizacji wyznaczonych kierunków działania
4. sformalizowany system oceny pracowników
5. nadmierne koszty zobowiązań
6. nadmierne koszty opieki medycznej
7. ocena na podstawie mierzalnych, ilościowych celów;
słowa kluczowe:systemowe podejście do jakości, PDCA, grzechy śmiertelne w
zarządzaniu;
III Joseph M. Juran
1) dodanie wymiaru ludzkiego do jakości, wcześniej lokowanej…
… udokumentowana działalność
5. jasno określone kryteria rekrutacji
6. kariera zawodowa określona przepisami
7. obiektywizm, bezosobowy charakter pracy urzędników;
5) wady: depersonalizacja i mała elastyczność organizacji, zapewnienie poczucia
bezpieczeństwa samemu aparatowi władzy;
słowa kluczowe: biurokracja, typy władzy;
2
c) zarządzanie zintegrowane
I L. Gulick
1) integracja i koncentracja (centralizacja…
… z epistemologii na aksjologię, wartość podstawowym
wyznacznikiem jakości;
4) współczesne definicje wprowadzają aspekt etyczny -zbiór cech decydujących o
ocenie przedmiotu;
5
II Filozofia jakości
1) Platon – poiotes – stopień osiągniętej doskonałości;
2) Arystoteles – właściwość przedmiotu, odróżnia przedmiot od innych;
3) Demokryt – jakość prymarna – to jaki przedmiot jest (rozmiar, wytrzymałość),
wtórna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz