Audytowanie systemów zarządzania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Audytowanie systemów zarządzania - strona 1 Audytowanie systemów zarządzania - strona 2 Audytowanie systemów zarządzania - strona 3

Fragment notatki:

Audytowanie systemów zarządzania Audytor - osoba posiadająca kwalifikacje do przeprowadzania audytów
Audyt - systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskania dowodu z audytu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytów
Dowód z audytu - zapisy, stwierdzenia faktu lub inne informacje, które są istotne dla kryteriów audytu i możliwe do zweryfikowania. Może być jakościowy lub ilościowy. Ekspert techniczny nie działa w zespole audytującym jako audytor
Kryteria audytu - zestaw polityk procedur lub wymagań stosowanych jako odniesienie. Kryteria są stosowane jako odniesienie z których porównuje się dowody z audytu.
Pod uwagę biorą - akty prawne / normę o którą wdrożony jest system zarządzania / dokumenty związane (regulaminy, plany inwestycyjne)
Proces audytu: Przygotowanie
Wykonanie
Zakończenie
powołanie audytora wiodącego i audytorów
ustalenie planu audytu
powiadomienie o audycie
Spotkanie otwierające(audyt zewnętrzny), przedstawienie audytorów, jaki jest plan, co będą sprawdzać, jakie będą pobierać próbki
Badania audytowe oraz spotkania audytorów
Spotkanie zamykające
Podsumowanie dnia pracy (zazwyczaj są 2-3); omawianie spostrzeżeń, rozmowa z pełnomocnikiem, (np. jeśli jakieś nieprawidłowości itp.)
Opracowanie raportu
Weryfikacja wdrożenia działań korygujących i zapobiegawczych oraz ocena ich skuteczności
Przygotowanie planu audytu , zaleca się aby zawierał:
Cele audytu(będą ewaluowały)
Kryteria audytu i wszystkie dokumenty odniesienia(akty prawne)
Zakres łączenia z identyfikacją jednostek organizacyjnych i funkcjonalnych oraz procesów, które mają być audytowane
Daty i miejsca gdzie maja być prowadzone działania audytowe
Przewidywana godzina i czas trwania działań audytowych na miejscu, (łącznie ze spotkaniami z kierownictwem audytowanego przedsiębiorstwa oraz spotkaniami zespołu audytowego)
Przebieg procesu od zbierania informacji do wyciągania wniosków(6.5.4.): Źródła informacji:
Rozmowy z zatrudnionymi i innymi osobami
Obserwacje działań oraz warunków otoczenie i środowiska pracy
Dokumenty tj. polityka, cele, plany, procedury, normy itp.
Zapisy, tj. zapisy z kontroli, protokoły ze spotkań, raporty z audytu
Podsumowanie danych, analizy i wskaźniki działalności
Raporty z innych źródeł, np. info zwrotne od klienta
Gdzie audytować?(metody audytu)
poziomy, 1 dział, 1 punkt normy itd. Audytor posługuje się listą pytań kontrolnych, zajmuje się jedna kwestią i bada ja dogłębnie, po czym przechodzi do następnego punktu z listy. - metoda całościowa

(…)

… organizacje zewnętrzne , takie jak te, które prowadzą certyfikację na zgodność z wymaganiami ISO 9001 i 14001
c) audyt połączony - jeżeli system zarządzania jakością i środowiskowego są audytowane razem
d) audyt wspólny - jeżeli 2 lub więcej organizacji audytujących współpracuje w celu przeprowadzenia audytu jednego audytowanego
Zasady audytowania:
-postępowanie etyczne
-rzetelna prezentacja
-należyta…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz