Aksjologia

note /search

Pojęcie kultury; aksjologia

  • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
  • Wiedza o społeczeństwie
Pobrań: 259
Wyświetleń: 4228

utylitarna - użyteczność (np. tworzenie przepisów), wiedza moralna - dobro. Aksjologia (wartościowanie...

Aksjologia prawa antymonopolowego

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1435

Aksjologia prawa antymonopolowego 1. Prawo antymonopolowe w „logice własności” i w „logice...

Zasada konstytucyjna - omówienie

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 777

na swoją specyfikę jest niedookreślona. Odwołuje nas do aksjologii pozakonstytucyjnej. Określa, że treści...

Podstawowe działy filozofii-Wykład

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 973

?” aksjologia - pytanie aksjologiczne: pytanie o wartości dobra i zła - „czy jesteś dobry czy zły?”. To inaczej...