Aksjologia

Władza, aksjologia demokracji-Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Drelich-Zbroja
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 959

władzą polityczną, gdybyś ją miał/a Aksjologia demokracji: Demokracja jako forma ustrojowa - dobrem...

Pojęcie kultury; aksjologia

 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wiedza o społeczeństwie
Pobrań: 224
Wyświetleń: 4116

utylitarna - użyteczność (np. tworzenie przepisów), wiedza moralna - dobro. Aksjologia (wartościowanie...

Aksjologia prawa antymonopolowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Zygmunt Jan Kolasiński
 • Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1386

Aksjologia prawa antymonopolowego 1. Prawo antymonopolowe w „logice własności” i w „logice...

Aksjologia prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Biskup
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1197

Aksjologia prawa bierze się stąd, że prawo ( właściwie wypowiedzi prawodawcze...

Zasada konstytucyjna - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532

na swoją specyfikę jest niedookreślona. Odwołuje nas do aksjologii pozakonstytucyjnej. Określa, że treści...

Podstawowe działy filozofii-Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 868

?” aksjologia - pytanie aksjologiczne: pytanie o wartości dobra i zła - „czy jesteś dobry czy zły?”. To inaczej...