ISO 14001

Nasza ocena:

5
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2625
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ISO 14001 - strona 1 ISO 14001 - strona 2 ISO 14001 - strona 3

Fragment notatki:

Prowadzi je dr inż. Marek Salerno-Kochan. Notatka składa się z 5 stron.


...W krajach europejskich świadomość potrzeby „ochrony środowiska” jest bardzo duża i stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego tych krajów."
"Norma serii 14000 opracowana została przez Komitet Techniczny ISO/TC 207, przeznaczenie jej to pomoc w doskonaleniu działalności środowiskowej. Norma ISO 14001 jest podstawą certyfikacji natomiast pozostałe zbiory z tej serii są wytycznymi i narzędziami, które można użyć podczas budowania i prężnego rozwijania systemu. Normę ISO 14001 wdrożyło i certyfikowało ponad 10000 firm.'

Spis treści
Wstęp
W krajach europejskich świadomość potrzeby „ochrony środowiska” jest bardzo duża i stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego tych krajów. Przedsiębiorcy coraz częściej redukują koszty funkcjonowania swoich firm, wprowadzają procesy, które obniżają zużycie energii, wody i surowców. Ponad to kładą ogromny nacisk na minimalizacje odpadów powstałych w wyniku ich działalności.
Złożoność i różnorodność aktów prawnych sprawia, że interpretacja ich jest bardzo trudna. Ważne jest aby w bezbłędny sposób identyfikować i wdrażać te, które są związane z daną działalnością gospodarczą. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi system zarządzania środowiskowego oparty na normie ISO 14001. Pozwala on na skuteczne wdrażanie celów z zakresu ochrony środowiska. Informacje podstawowe
Norma serii 14000 opracowana została przez Komitet Techniczny ISO/TC 207, przeznaczenie jej to pomoc w doskonaleniu działalności środowiskowej. Norma ISO 14001 jest podstawą certyfikacji natomiast pozostałe zbiory z tej serii są wytycznymi i narzędziami, które można użyć podczas budowania i prężnego rozwijania systemu. Normę ISO 14001 wdrożyło i certyfikowało ponad 10000 firm.
Wprowadzenie tego systemu opartego na wyżej wymienionej normie pozwala na doskonalenie działań z zakresu ochrony środowiska. Sukces tego międzynarodowego standardu w dużej mierze zależy od zaangażowania pracowników, a w szczególności kierownictwa. Sposobem na rzetelną ocenę zmian w przedsiębiorstwie jest certyfikacja przez niezależną akredytowaną zewnętrzną jednostkę.
Budowa
Pierwsza faza budowania systemu i spełniania normy ISO 14001 opiera się na identyfikacji zagrożeń, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko. Ocena działań może być realizowana na podstawie czterech etapów:
Wybór działania, wyrobu lub usługi
Identyfikacja aspektów środowiskowych
Identyfikacja wpływu na środowisko
Ocena znaczenia wpływu (kryteria)
Po zidentyfikowaniu problemu należy ustalić cele, które będą wyznaczać kierunki polityki ochrony środowiska. Realizacja tych celów powinna być nadzorowana przez kierownictwo, które ustali zadania dla załogi. Kolejnym etapem jest zapewnienie sobie dostępu do rozwiązań prawnych oraz przeszkolenie załogi. Należy stworzyć niezbędne procedury i instrukcji. Na koniec należy przeprowadzić serię audytów zewnętrznych w celu wychwycenia uchybień. Taki sposób postępowania oparty jest na tzw. Cyklu Deminga. Jego schemat przedstawiono na poniższym rysunku: System zarządzania środowiskowego obejmuje kompleksowo planowanie, realizację, sprawdzenie i doskonalenie działań z zakresu ochrony środowiska. Norma ISO 14001 ocenia metody zarządzania, a nie ich wyniki.
„Podobnie jak w normie ISO 9001 tak w ISO 14001 zawarte są następujące elementy:
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz