ISO 14000

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ISO  14000 - strona 1

Fragment notatki:

Jedna strona notatki na temat norm ISO serii 1400. Zagadnienia poruszane w notatce:
norma ISO 14004, 14010, 14011, 14012

ISO 14001 Celem opracowania norm ISO serii 14000 było zdefiniowanie podstawowych wymagań w odniesieniu do systemu zarządzania środowiskowego. Normy te stanowić mają instrument wspomagający świadome oddziaływanie ekologiczne przedsiębiorstwa z korzyścią dla środowiska. Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego z zgodności z wymaganiami tych norm pozwala:· metodycznie oceniać wpływy działalności swojego przedsiębiorstwa na środowisko naturalne; · podejmować skuteczne działania w celu minimalizowania negatywnych oddziaływań na środowisko; · kontrolować efekty swojej działalności w stosunku do otoczenia.Do głównych pozycji rodziny norm ISO 14000 należą:· Norma ISO 14001- określająca wymagania umożliwiające sformułowanie polityki i celów z uwzględnieniem wymogów prawnych i informacji o aspektach środowiskowych; · Norma ISO 14004-zawierająca informacje przydatne w procesie wdrażania systemu. · Normy ISO 14010, 14011 i 14012 - zawierające wymagania dotyczące zasad postępowania przy auditowaniu systemu zarządzania środowiskowego. · Norma ISO 14001 ustanowiona w roku 1996 odgrywa na polu zarządzania środowiskowego podobną rolę jak normy ISO serii 9000 dla zarządzania Jakością. Podstawowe wymagania określone w tej normie dotyczą takich zagadnień jak:· rozwój polityki środowiskowej · identyfikacja aspektów środowiskowych i ocena towarzyszących im wpływów na środowisko; · identyfikacja i przestrzeganie odpowiednich wymagań legislacyjnych/prawnych. · rozwój i utrzymanie realizacji zadań środowiskowych; · wdrażanie udokumentowanego systemu, łącznie z elementami szkoleń i kontrolą działania · monitorowanie i pomiar działań operacyjnych · środowiskowy audit wewnętrzny · przeglądy zarządzania systemem w celu zapewnienia ciągłości jego efektywnego oddziaływania. W Europie norma ISO 14001 została opublikowana przez CEN jako norma EN ISO 14001, a w Polsce znana jest jako PN-EN ISO 14001.Normy ISO serii 14000 podobnie jak normy ISO serii 9000 są instrumentami dobrowolnymi dostarczającymi praktyczne i realne rozwiązania problemów środowiskowych oraz stanowiącym skuteczne i proste narzędzie ciągłej poprawy i doskonalenie systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa. Wprowadzenie systemu zarządzania środowiskowego przynosi firmie różnorodne korzyści, do których należą: a) w obszarze zarządzania i finansów:· redukcja kosztów energii, surowców, usuwania odpadów, · redukcja kosztów ponoszonych za zaistniałe sytuacje awaryjne · oszczędność czasu i ludzkiego wysiłku przy wykorzystaniu umiejętności i zasobów firmy. · Racjonalne skalkulowanie kosztów ubezpieczeń · Szybsze wykrywanie i usuwanie nieprawidłowości · Możliwość wprowadzania działań zapobiegawczych przed wystąpieniem szkodliwych efektów środowiskowych
b) w obszarze prawno-społecznym:· polepszenie wizerunku firmy w oczach klientów; · polepszenie stosunków z władzami i grupami zainteresowanymi · spełnienie wymogów inwestorów i polepszenie dostępu do kapitału. · Ułatwienia w otrzymywaniu odpowiednich zezwoleń poprzez prezentację właściwego stosunku do spraw ochrony środowiska.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz