Normy BS7750, EMAS, ISO 14000-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1904
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Normy BS7750, EMAS, ISO 14000-opracowanie - strona 1 Normy BS7750, EMAS, ISO 14000-opracowanie - strona 2 Normy BS7750, EMAS, ISO 14000-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Światowe standardy z zakresu zarządzania środowiskowego:
Normy BS7750, EMAS, ISO 14000
Zasadniczym celem EMAS jest promowanie ciągłego rozwoju prośrodowiskowej działalności.
Firmy chcące uzyskać certyfikat EMAS muszą wykazać się efektywną polityką w zakresie
ochrony środowiska, utworzeniem systemów realizacji tej polityki, które regularnie audytowane
będą dostarczały opinii publicznej obiektywnych informacji o prowadzonych działaniach
proekologicznych.
Zarówno BS jak i EMAS nie chronią przedsiębiorstwa przed kontrolą i egzekwowaniem
kar przez instytucje i urzędy stojące na straży przestrzegania obowiązującego w danym kraju
prawa odnoszącego się do spraw ochrony środowiska. Fundamentalnym natomiast aspektem
obu regulacji jest to, że przewidują one zintegrowanie środowiskowego zarządzania z innymi
stosowanymi w przedsiębiorstwie systemami zarządzania, np. z systemem zarządzania jakością
(QMS = Quality Management System), finansami, produkcją itp. w jeden globalny i
spójny system zarządzania przedsiębiorstwem.
równolegle z inicjatywami legislacyjnymi, podejmowanymi w krajach wysoko
rozwiniętych (USA, Anglia, EU), organizacja ISO (Internationale Standard Organisation)
powołała Strategiczną Grupę d/s. Środowiska (SAGE), której powierzono opracowanie
międzynarodowych norm zawierających standardy w zakresie zarządzania środowiskowego,
oceny przedsiębiorstw pod względem ich środowiskowej polityki i działalności, a także
środowiskowej oceny wytwarzanych produktów. W ramach tej grupy utworzony został w roku
1993 Komitet Techniczny ISO/TC 207 „Environmental Management System” (EMS), który
zlecił opracowanie normy ISO serii 14000 sześciu podkomitetom. Normy te, podobne do norm
ISO 9000, określają standardy zarządzania, a nie standardy działalności. Pierwsza z tej serii
norma ISO 14001, która pojawiła się jesienią 1996 roku, zawiera główne wymagania w zakresie
rozwoju i wdrożenia EMS, jakie muszą być spełnione przy występowaniu o certyfikację.
Charakterystykę dotychczas opracowanych norm z serii 14000 przedstawiono w tabelarycznym
ujęciu poniżej. Dwie najważniejsze z nich to:
- ISO 14001, dotycząca systemów zarządzania środowiskowego, zawiera stosowne specyfikacje
i wytyczne stosowania,
- ISO 14004, dotycząca ogólnych wytycznych co do zasad zarządzania środowiskowego,
systemów i technik wspomagających.
Ogólnie, wymagania stawiane przez normę ISO 14000 można określić jako bardziej łagodne
w porównaniu ze standardami BS i EMAS. Norma ISO 14000 wymaga np. tylko identyfikacji znaczących aspektów środowiskowych, powiązanych z działalnością zakładu. Nie wymaga,
a jedynie sugeruje, aby program zarządzania środowiskowego miał narzucone ramy
czasowe. Nie odnosi się ona również do działalności środowiskowej kooperantów i dostawców.
Norma nie wymaga również szczegółowego przeglądu środowiskowego ani obligatoryjnego
raportowania celu, zadań środowiskowych i wyników kontroli ich realizacji oraz aktualnego
stanu. Jednym z najważniejszych celów wdrażania systemu zarządzania ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz