Ekologia w produkcji przemysłowej

note /search

Ekoenergetyka-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekologia w produkcji przemysłowej
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1610

1 tpu (tona paliwa umownego) = 0,7 t ropy naftowej lub 925 m3 gazu ziemnego 1 J = N· m = W· s (dżul) = 2,778 · 10-7 kWh 1 kWh (kilowatogodzina) = 3,6 MJ = 0,1 litra ropy naftowej 1 MJ (megadżul) = 0,2779 kWh 1 GJ (gigadżul) = 277,8 kWh 1 PJ (petadżul) = 34 121 tpu (ton paliwa umownego) 1 Mtoe ...

Ekologiczne konsekwencje pozyskiwania energii-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekologia w produkcji przemysłowej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1442

V. Ekologiczne konsekwencje pozyskiwania energii 1. Jakie są podstawowe nośniki energii pierwotnej. Procentowe ich wykorzystanie. - węgiel kamienny- 52% - węgiel brunatny- 10% - ropa naftowa- 20% - gaz ziemny- 13% - inne- 5% 2. Jak...

Gospodarka odpadami, normy prawne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekologia w produkcji przemysłowej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1505

Regulacją o charakterze ramowym w gospodarce odpadami jest dyrektywa Rady Europy 75/442/EWG zmieniona w roku 1991 (91/156/EWG). Zobowiązuje ona kraje członkowskie do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczania ich ilości i zmniejszania szkodliwości. Przenosi ona ze szczebla lokalnego na krajowy n...

Korzyści z wdrożenia ISO 14000-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekologia w produkcji przemysłowej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1008

 stosowanie nowoczesnych rozwiązań przyczyniających się do rozwoju organizacji,  zadowolenie pracowników. Zmniejszenie ryzyka Korzyści można też znaleźć w obszarze tzw. zmniejszonego ryzyka. Osiąga się je przez:  unikanie szkód i wypadków,  minimalizowanie odpowiedzialności za wyró...

Normy BS7750, EMAS, ISO 14000-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekologia w produkcji przemysłowej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1904

Światowe standardy z zakresu zarządzania środowiskowego: Normy BS7750, EMAS, ISO 14000 Zasadniczym celem EMAS jest promowanie ciągłego rozwoju prośrodowiskowej działalności. Firmy chcące uzyskać certyfikat EMAS muszą wykazać si...

Ochrona środowiska w prawie międzynarodowym-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekologia w produkcji przemysłowej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1141

Zagadnienie ochrony środowiska w prawie międzynarodowym Kryzys ekologiczny w układzie człowiek-środowisko, zarysowujący się coraz wyraźniej w pierwszej połowie XX wieku spowodował, że problemy z nim związane znalazły się w centrum zainteresowania społeczeństw i rządów wielu krajów, w tym najwyżs...

Odnawialne źródła energii-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekologia w produkcji przemysłowej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1617

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII wykład nr odnawia.doc 1. Podział odnawialnych źródeł energii Do odnawialnych źródeł energii zalicza się energie związane z aktywnością Słońca, geotermią Ziemi i z grawitacyjnym oddziaływaniem KsięŜyc...

Polskie prawo ochrony środowiska-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekologia w produkcji przemysłowej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1253

Polskie prawo ochrony środowiska W II RP pojawiła się już w 1919 roku Państwowa Zasadnicza Ustawa Sanitarna, określająca podstawowe zasady ochrony środowiska i korzystania z jego dóbr. Dwa lata później powołano do życia Państwowy Zakład Higieny, funkcjonujący do dziś, a w latach następnych ukazał...

Zagospodarowanie złomu metali-sprawozdanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekologia w produkcji przemysłowej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1694

Sprawozdanie 1 TEMAT: Zagospodarowanie złomu metali Recykling - jedna z kompleksowych metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych...