Zagospodarowanie złomu metali-sprawozdanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1694
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagospodarowanie złomu metali-sprawozdanie - strona 1 Zagospodarowanie złomu metali-sprawozdanie - strona 2 Zagospodarowanie złomu metali-sprawozdanie - strona 3

Fragment notatki:

Sprawozdanie 1 TEMAT: Zagospodarowanie złomu metali
Recykling - jedna z kompleksowych metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów.
Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia oraz surowce służące do ich późniejszego przetworzenia.
Złom - w metalurgii nazwa przedmiotów metalowych przeznaczonych do wykorzystania w procesie recyklingu poprzez ich ponowne przetopienie. Do złomu należą np. metalowe odpady produkcyjne, wyroby metalowe nienadające się do naprawy, elementy konstrukcji pochodzące z rozbiórki, odpady komunalne z metalu, wyeksploatowane samochody, maszyny, urządzenia i ich części, konstrukcje stalowe uszkodzone mechanicznie lub skorodowane itp.
Utylizacja odpadów warunki spalania w piecach cementowych sprawiają, że są one szczególnie przydatne do spalania niebezpiecznych odpadów przemysłowych, ale również wyselekcjonowanych odpadów z sektora komunalnego. Składowisko odpadów, potocznie wysypisko śmieci - to zlokalizowany i urządzony zgodnie z przepisami obiekt zorganizowanego deponowania odpadów. Pojęcie składowisko obejmuje również wylewisko odpadów ciekłych, wysypisko odpadów komunalnych, a także zwałowiska mas ziemnych. Składowanie odpadów może odbywać się wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym. Niekiedy w tym samym miejscu prowadzi się też selekcję i częściowy odzysk surowców wtórnych. Właścicielem składowiska jest zazwyczaj miejscowy samorząd terytorialny.
TEMAT: Odpady i zagospodarowanie, opakowania
Odpady dzielą się na przemysłowe, komunalne i niebezpieczne (np. żarówki rtęciowe, halogenowe, oleje, smary, baterie)
Każdy człowiek produkuje bardzo dużo śmieci. Najwięcej produkują Japonią, USA, a w Europie Niemcy. Polacy generują 250-300 kg na 1 osobę, czyli Polacy generują rocznie 10 milionów ton ! I te liczby odpadów cały czas rosną ! Przy tym koszty zagospodarowania odpadów są bardzo duże.
System prawidłowego gospodarowania odpadów:
Gromadzenie
Usuwanie
Unieszkodliwianie
Nowoczesna spalarnia jest przyjazna dla środowiska !
TEMAT: Zagospodarowanie przepracowanych olejów
Jest to bardzo poważny problem ekologiczny. W Polsce 400 tys. ton rocznie olejów smarowych, z czego otrzymujemy ok. 200 tys. ton oleju przepracowanego. Spada natomiast liczba zebranych olejów przepracowanych. W latach komunistycznych zbierano tego dużo więcej … Zbieranie olejów jest regulowane prawnie przez normy prawne. W Polsce firmą, która najwięcej skupuje olejów przepracowanych jest rafineria Nafty „Jedlice”. Każdy może zarobić oddając swój olej do firm skupujących.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz