Korzyści z wdrożenia ISO 14000-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Korzyści z wdrożenia ISO 14000-opracowanie - strona 1 Korzyści z wdrożenia ISO 14000-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:


stosowanie nowoczesnych rozwiązań przyczyniających się do rozwoju organizacji,

zadowolenie pracowników.
Zmniejszenie ryzyka
Korzyści można też znaleźć w obszarze tzw. zmniejszonego ryzyka. Osiąga się je przez:

unikanie szkód i wypadków,

minimalizowanie odpowiedzialności za wyrób,

unikanie procesów sądowych związanych ze szkodami ekologicznymi,

spełnienie wymagań prawnych,

większą wiarygodność wobec zainteresowanych stron,

ułatwiony dostęp do preferencyjnych kredytów i funduszy ekologicznych,

ciągłą identyfikację słabych miejsc i ich systematyczne eliminowanie.
Inne systemy zarządzania środowiskowego
Zainteresowanie ochroną środowiska sprawia, że norma ISO 14000 nie jest jedyną obowiązującą
na świecie. Rozporządzenie EMAS, o którym wspomniano wyżej, w wielu punktach jest
podobne do tej normy i nie będzie tu więcej omawiane. Warto jednak krótko zapoznać się z
dwoma innymi systemami, a mianowicie „Odpowiedzialność i Troska” oraz „Czystsza
Produkcja”.
Odpowiedzialność i Troska
Podejście do systemu zarządzania różni się tutaj od podejścia w ISO 14000 oraz w EMAS.
Jest to system, który łączy zagadnienia odnoszące się do efektów środowiskowych z
zagadnieniami dotyczącymi zdrowia ludzi i bezpieczeństwa prowadzonych procesów. Zasady
systemu sformułowano w 1984 roku w Kanadzie, a następnie w USA. Dzisiaj system ten
obejmuje przedsiębiorstwa z około 50 krajów świata. Są to głównie przedsiębiorstwa
wykorzystujące substancje niebezpieczne, jest to zatem system sektorowy, skupiający przede
wszystkim firmy chemiczne (około 90% produkcji chemicznej). Celem systemu jest poprawa
działalności przedsiębiorstwa w zakresie odnoszącym się do ochrony środowiska, ochrony
zdrowia i bezpieczeństwa. W zarządzaniu wg tego systemu stosuje się praktyki, które podzielone
na 6 grup, nazywają się „kodeksami”. Oto te grupy:
1. Informacje odnoszącą się do oddziaływania środowiskowego działalności przedsiębiorstwa
oraz do spraw związanych ze zdrowiem i z bezpieczeństwem. W tej grupie wymaga
się ciągłego analizowania obaw pracowników oraz społeczności lokalnej, odnoszących się
do funkcjonowania zakładu, realizacji procesów, ochrony zdrowia, ciągłej analizy ryzyka.
2. Redukcja zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, wody oraz gruntu. Chodzi tu o
zmniejszanie emisji substancji szczególnie niebezpiecznych oraz o gospodarkę ich odpadami.
Od kierownictwa wymaga się stosowania odpowiednich programów badawczych i
inwentaryzacji wszystkich emisji.
3. Bezpieczeństwo procesowe. Celem tej grupy jest zapobieganie pożarom, eksplozjom i
przypadkowym uwolnieniom substancji niebezpiecznych. Ta grupa działań odnosi się do
kierownictwa i personelu, ale także do stosowanych technologii i do urządzeń.
4. Dystrybucja wiąże się przede wszystkim z ograniczeniem ryzyka związanego z
przechowywaniem, manipulowaniem, przepakowywaniem i transportem substancji
zagrażających zdrowiu lub środowisku.
5. Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz osób wizytujących przedsiębiorstwo. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz