Ekologiczne konsekwencje pozyskiwania energii-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekologiczne konsekwencje pozyskiwania energii-opracowanie - strona 1 Ekologiczne konsekwencje pozyskiwania energii-opracowanie - strona 2 Ekologiczne konsekwencje pozyskiwania energii-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

V. Ekologiczne konsekwencje pozyskiwania energii
1. Jakie są podstawowe nośniki energii pierwotnej. Procentowe ich wykorzystanie.
- węgiel kamienny- 52%
- węgiel brunatny- 10%
- ropa naftowa- 20%
- gaz ziemny- 13%
- inne- 5%
2. Jakie są perspektywy wyczerpania zasobów podstawowych paliw naturalnych?
Najwcześniej wyczerpie się zasób ropy naftowej, bo w 2045 roku, gaz ziemny i ropa naftowa ok. 2060, natomiast węgiel w 2100-2200.
Rok wyczerpania nieodnawialnych paliw naturalnych oszacowano przy założeniu, że ich wydobycie utrzymane będzie na dotychczasowym poziomie. Zgodnie z raportem Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetyki, zaprezentowanym we wrześniu 1999 roku, zasoby węgla w Polsce wynoszą 54.700 milionów ton, co przy obecnym wydobyciu na poziomie poniżej 100 mln rocznie zapewni Polsce pokrycie potrzeb na to paliwo na ponad 500 lat. Jest to horyzont czasowy dwukrotnie dalszy od wyznaczonego w skali światowej.
3. Wymienić bezpośrednie i pośrednie szkody zagrażające środowisku, a wynikające z procesów spalania.
Choć wydobywanie naturalnych zasobów paliw jest poważną ingerencją w środowisko, to największym jednak dla niego zagrożeniem są produkty ich spalania stanowiące odpady w postaci pyłów, popiołów i żużli oraz tlenków siarki, azotu i węgla. Do innych szkód powstających w przyrodzie w wyniku oddziaływania tych odpadów zalicza się:
· tzw. „dziurę ozonową” i nasilający się efekt cieplarniany,
· tworzenie w aglomeracjach miejskich smogu wywołującego choroby układu oddechowego (astma); powstaje on w wyniku dużej koncentracji tlenków azotu i węglowodorów oraz zachodzących w atmosferze reakcji fotochemicznych,
· zakwaszanie gleby i wód (kwaśne deszcze), generowane przez tlenki siarki i azotu,
· zanieczyszczanie wód podskórnych ciężkimi metalami, wymywanymi z nieprawidłowo
składowanych popiołów i żużli, a także z odpadów powstających w procesach oczyszczania spalin metodami mokrymi i suchymi,
· toksyczne emisje typu WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), związków chlorowcopodobnych, dioksyn, furfuroli itp., wywołujące choroby nowotworowe i uszkadzające system immunologiczny.
Poza bezpośrednim oddziaływaniem wymienionych czynników na organizmy żywe i środowisko roślinne, obserwuje się szybsze niż dawniej niszczenie dorobku kultury materialnej (korozja konstrukcji żelazobetonowych, mostów, hal przemysłowych i sportowych itp.), zabytkowych pomników, w szczególności tych wykonanych z piaskowca lub marmuru.
4. Tlenki jakich pierwiastków występują w spalaniu paliw stałych. Dlaczego zagra ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz