Termiczne przekształcanie odpadów - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1603
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Termiczne przekształcanie odpadów - omówienie - strona 1 Termiczne przekształcanie odpadów - omówienie - strona 2 Termiczne przekształcanie odpadów - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Termiczne przekształcanie odpadów
Do grup termicznych metod unieszkodliwiania odpadów zalicza się:
Bezpośrednie spalanie w różnego rodzaju paleniskach (piecach)
Pirolizę (rozpad związków chemicznych pod wpływem wysokiej temperatury) - spalanie pizolityczne
Produkcję tzw. Paliwa z odpadów, które może być spalane w różnych paleniskach.
Przy czym bezpośrednie spalanie i pirolizę możemy uznać, jako unieszkodliwianie odpadów a produkcję paliwa z odpadów, jako rodzaj segregacji odpadów.
Z wymienionych trzech systemów najbardziej rozpowszechnione jest pełne spalanie. W wielu nowoczesnych technologiach termicznego przekształcania odpadów piroliza i spalanie występują w następujących po sobie etapach- też nazywane pirolitycznymi.
Zalety i wady termicznego przekształcania odpadów
Zalety:
Pełne unieszkodliwienie odpadów (np. tylko ta metoda jest skuteczna przy odpadach medycznych zakaźnych)
Znaczna redukcja ilości odpadów ( objętości i masy) - powoduje to wydłużenie eksploatacji składowiska- ułatwienie postępowania z pozostałościami
Produkcja energii
Wady:
Wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne (droga technologia)
Konieczność budowy specjalnych składowisk- składowisko odpadów niebezpiecznych- na odpady technologiczne (popiół, żużel z oczyszczania gazów odlotowych, które często należy zaliczyć do odpadów niebezpiecznych)
Kosztowne i skomplikowane technicznie oczyszczanie spalin
Przy spalaniu odpadów obowiązują rozporządzenia do spraw standardów emisyjnych z instalacji
Instalacja spalania odpadów- instalacje wykorzystywane do termicznego przekształcania odpadów lub produktów ich wstępnego przetworzenia z odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii cieplnej. Obejmuje spalanie przez utlenianie odpadów jak również inne procesy przekształcania termicznego- piroliza, zgazowanie i proces plazmowy. Instalacje do współspalania odpadów- instalacje, których głównym celem jest wytworzenie energii lub produktów materialnych, w których z paliwem spalane są odpady w celu odzyskania zawartej w nich energii lub w celu ich unieszkodliwienia.
Ilość wytwarzanej energii:
Szacunkowo z 1 t odpadów dostarczonych do spalania o wartości opałowej 7000 kJ możne uzyskać:
przy skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej ok. 370 kWh energii elektrycznej/ t odpadów oraz 4200 MJ energii cieplnej / t odpadów
przy produkcji energii elektrycznej ok. 590 kWh energii elektrycznej/t odpadów
Odpady mogą być przetwarzane termicznie w:
instalacjach spalania odpadów
instalacjach współspalania odpadów ( wspólnie z paliwem)


(…)

… jest jej unieszkodliwianie w piecach cementowych stosowanych w procesach wypały klinkieru cementowego. Są to specyficzne piece, które można zaliczyć do pieców bębnowych, ale traktuje się je odrębnie. Zachodzi tu współspalanie odpadów.
Właściwości paliwowe odpadów są warunkiem zastosowania metody (zawartość części palnych, wilgotność, ciepło spalania, wartość opałowa) przede wszystkim odpowiednio wysoka wartość opałowa…
… ( unieszkodliwienie pozostałości po spaleniu- nadmiar powietrza jest bardzo duży)
Schemat instalacji termicznego przekształcania odpadów
Piece rusztowe mogą być z rusztem ruchomym lub nieruchomym
- najczęściej do spalania odpadów komunalnych
- wyłącznie do odpadów stałych
Ruszt ruchomy spełnia funkcje:
-ma zapewniać przesuw odpadów na długości komory spalania
-wzruszanie odpadów, mieszanie dla lepszego kontaktu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz