Gospodarka odpadami

note /search

Biogazowania i spalarnia odpadów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1057

BIOGAZOWNIA Działa na podobnej zasadzie co kompostowania. Jest samowystarczalna, gdyż produkuje elektryczność i ciepło potrzebne do dalszego procesu swej pracy. Stopnie zanieczyszczenia kompost...

Etapy fermentacji metanowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3290

Etapy fermentacji metanowej : 1. faza I - hydroliza : rozkładanie polimerów organicznych do związków o budowie prostszej, 2. faza II - acidogeneza (fermentacja kwaśna): z produktów powstałych w czasie hydrolizy wytwarzane są kwasy karboksyl...

Klasyfikacje odpadów.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2289

KLASYFIKACJA ODPADÓW Odpady klasyfikuje się przez ich zaliczenie do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju odpadów uwzględniając: - źródło ich powstania, - właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, - składniki odpadów, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń subst...

Korzyści pozyskiwane z recyclingu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1155

Korzyści z recyclingu: 1. papier / makulatura: wykorzystanie w Polsce - ponad 30%, wykorzystywany ponownie do wyrobu papieru, tektury, papieru pakowego / higienicznego / gazetowego oraz masy włóknistej, wykorzystując ponownie 1t makulatury zaos...

Metody unieszkodliwiania odpadów.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1820

METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Unieszkodliwianie odpadów - to poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku nr 6 do ustawy (Ustawa o odpadach) w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub d...

Odpady - rodzaje i charakterystyka.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1918

ODPADY (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach) rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. ODPADY KOMUNALNE rozumie się przez to...

Piroliza i redukcja odpadów.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3920

PIROLIZA Piroliza (destylacja rozkładowa) - proces rozkładu termicznego substancji prowadzony poprzez poddawanie ich działaniu wysokiej temperatury, ale bez kontaktu z tlenem i innymi czynnikami utleniającymi. Jest procesem wysokotemperaturowym, bezkatalitycznym (katalizator obniża jedynie temperat...

Prawodawstwo europejskie i ramowa dyrektywa odpadowa.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1925

PODSTAWY PRAWNE 1. PRAWODAWSTWO EUROPEJSKIE 1.1. RAMOWA DYREKTYWA ODPADOWA (2008) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE z 22 listopada 2008r., nr L 312/3) Weszła w życie 12 grudnia 2008 roku i zas...

Podział surowców mineralnych i szkodliwość odpadów.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2520

Podział surowców mineralnych ze względu na ich zniszczalność i przerabialność: A. Surowce mineralne zniszczalne całkowicie lub częściowo. 1. surowce energetyczne (np. paliwa, węgiel kamienny), 2. pierwiastki promieniotwórcze, ...

Recykling, segregacja odpadów.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2282

RECYCLING / SEGREGACJA ODPADÓW Jest to podstawowa metoda unieszkodliwiania odpadów w racjonalnej gospodarce odpadami. Pozwala na oddzielenie surowców wtórnych, co prowadzi do zmniejszenia strumienia odpadów komunalnych o ok. 30%. Gdyby do...