Recykling, segregacja odpadów.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2254
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Recykling, segregacja odpadów. - strona 1 Recykling, segregacja odpadów. - strona 2 Recykling, segregacja odpadów. - strona 3

Fragment notatki:

RECYCLING / SEGREGACJA ODPADÓW Jest to podstawowa metoda unieszkodliwiania odpadów w racjonalnej gospodarce odpadami. Pozwala na oddzielenie surowców wtórnych, co prowadzi do zmniejszenia strumienia odpadów komunalnych o ok. 30%. Gdyby dodatkowo wydzielać frakcję organiczną różnica ta wyniosłaby by 60%. Umożliwia ona także wydzielenie odpadów niebezpiecznych. Według ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. pod pojęciem recyklingu "rozumie się taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii." Segregacja i recycling odpadów pozwala na: - przetworzenie i wykorzystanie surowca wtórnego na nowe materiały, - oszczędzanie miejsca na składowanie, - ograniczenie ilości wprowadzonych szkodliwych trudno ulegających rozkładowi odpadów, - ograniczenie zużycia surowca naturalnego, - oszczędzanie zużycia energii, - ograniczenie zanieczyszczeń do atmosfery, - ograniczenie ilości odpadów i ścieków. Dwa sposoby przeprowadzania recyclingu: 1. segregacja u źródła - w domach (najlepszy sposób!), 2. segregacja wtórna - w gniazdach i specjalnych zakładach (sortowniach). Wady segregacji u źródła: - problem organizacji wywozu, - niska świadomość ekologiczna mieszkańców, - wysokie koszty. * pojemniki na szkło / plastik / papier / odpady wilgotne organiczne / odpady niebezpieczne; ** system dwupojemnikowy: podział na odpady niebezpieczne i suche wtórne lub na odpady organiczne i mineralne. Zalety segregacji u źródła: - pozyskiwanie czystych surowców wtórnych, - zwiększenie ilości odpadów do wykorzystania gospodarczego, - zmniejszenie ilości odpadów do składowania, - pozyskiwanie odpadów niebezpiecznych osobno wyselekcjonowanych. Pojemniki niebieskie - makulatura (papier) Wrzucamy: - gazety, - książki, - czasopisma, - kartony z opakowań, - tekturę, - torby papierowe, - pudła papierowe. Nie wrzucamy: - tworzyw sztucznych, - kalki, - celofanu, - papieru zatłuszczonego i silnie zabrudzonego, - opakowań po mrożonkach, - papieru higienicznego. Pojemniki żółte - plastik (tworzywa sztuczne) Wrzucamy: - plastikowe pojemniki oznaczone symbolami PET, HDPE,

(…)

… po mleku,
- czystą folię opakowaniową.
Nie wrzucamy:
- butelek i pojemników po olejach, smarach i innych środkach chemicznych,
- naczyń jednorazowych,
- styropianu,
- zabawek,
- metalowych zakrętek.
Pojemniki białe - szkło bezbarwne i pojemniki zielone - szkło kolorowe
Wrzucamy: - czyste szklane butelki,
- słoiki,
- szklane opakowania po napojach i artykułach spożywczych
i przemysłowych.
Nie wrzucamy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz