Systemy selektywnej zbiórki odpadów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy selektywnej zbiórki odpadów-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Systemy selektywnej zbiórki odpadów
Zbiórka selektywna „u źródła” (na każdej posesji) - najbardziej efektywny i najbardziej skomplikowany organizacyjnie. Wymaga zwielokrotnienia liczby pojemników lub worków foliowych oraz rozbudowania systemu transportu. System bardzo drogi. Liczba pojemników i worków zależy od składu odpadów.
System dwupojemnikowy - w jednym pojemniku gromadzi się wszystkie suche surowce wtórne oraz odpady niebezpieczne do specjalistycznego unieszkodliwienia, a w drugim odpady organiczne i mineralne (w tym mokre i zabrudzone) przeznaczone do biologicznej utylizacji. zielony - odpady suche zmieszane,
szary - odpady mokre (pozostałe).
System trójpojemnikowy - dodatkowo wydzielone bioodpady
zielony - surowce wtórne, brązowy - bioodpady,
szary - odpady pozostałe.
System wielopojemnikowy:
Odrębne pojemniki lub worki dla każdego objętego odzyskiem odpadu
Można wprowadzać nowe pojemniki w celu poszerzenia ilości surowców zbieranych lub łączyć zbierając je do jednego pojemnika, np. stłuczkę szklaną o różnych kolorach. zielony - szkło kolorowe
biały - szkło bezbarwne
niebieski - papier,
Do pojemników NIE wrzuca się:
kartonów do płynnej żywności, po mleku, sokach, tzw. Opakowań Tetra Pak;
wilgotnej makulatury, wilgotnych lub mokrych papierów, folii,
tworzyw sztucznych. żółty - tworzywa sztuczne,
butelek PET i innych butelek (koniecznie zgniecionych, najlepiej bez nakrętek), np. po szamponach, płynach, kubków po jogurtach, margarynach, folii, plastikowych toreb,
innych przedmiotów z tworzyw sztucznych. Do pojemników NIE wrzuca się:
butelek oraz innych opakowań szklanych,
wielomateriałowych opakowań po mleku, jogurtach, napojach. brązowy - bioodpady,
czerwony - aluminium,
szary - odpady pozostałe metalowe.
opakowań metalowych i aluminiowych - puszek, pudełek, pojemników po aerozolach, folii itp. Do pojemników nie wrzuca się:
baterii, sprzętu elektronicznego.
Podstawowymi zaletami selektywnej zbiórki odpadów „u źródła" są: — zbiórka surowców wtórnych „czystych", nie zanieczyszczonych innymi odpadami; — zbiórka odpadów komunalnych z podziałem ukierunkowanym na technologię ich ostatecznego przerobu w zakładach unieszkodliwiania; — zwiększenie ilości odpadów skierowanych do gospodarczego wykorzystania; — ograniczenie ilości odpadów przewidzianych do ostatecznego składowania.
Kontenery ustawione w sąsiedztwie

(…)

… ten jest szczególnie przydatny w miastach do obsługi budownictwa wielorodzinnego, na parkingach, stacjach benzynowych, przy dużych obiektach handlowych, ale również na terenach wiejskich. Przyjmuje się, że każdy punkt tego systemu powinien obsługiwać 500 - 1000 mieszkańców i mieć zasięg nie większy niż 200 m. W zabudowie wielorodzinnej powinien być traktowany jako pierwszy etap do systemu zbiórki „u źródła”.
Zbiorcze…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz