Gospodarka odpadami-zagadnienia do egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka odpadami-zagadnienia do egzaminu - strona 1 Gospodarka odpadami-zagadnienia do egzaminu - strona 2

Fragment notatki:

Rok akademicki 2011/12 Inżynieria Środowiska rok II semestr 4
GOSPODARKA ODPADAMI
ZAGADNIENIA DO EGZAMINU
1.Definicja i klasyfikacja odpadów. Organizacja i priorytety gospodarki odpadami.
2.Podstawy prawne dotyczące gospodarki odpadami. Najważniejsze akty prawne związane z gospodarka odpadami i ich zakres. Zapobieganie powstawaniu odpadów. Technologie bezodpadowe/minimalizacja ilości odpadów.
Statystyka odpadów. Badania odpadów komunalnych. Analiza sitowa i morfologiczna. Czynniki wpływające na skład i ilość odpadów. Odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych.
Prognozowanie ilości odpadów. Planowanie gospodarki odpadami na terenie gminy/ na terenie zakładu pracy. Kontrola realizacji planu. Odpady przemysłowe. Sektory przemysłu produkujące największe ilości odpadów. Ilość odpadów przemysłowych w różnych częściach Polski. Systemy selektywnej zbiórki odpadów - ich zalety i wady. Efektywność zbiórki. Organizacja “gniazd “ dla pojemników. Porównanie segregacji „u źródła” z segregacją odpadów zmieszanych w sortowniach. Selekcja pozytywna i negatywna. Podstawowe urządzenia w sortowni. Zasady zbiórki makulatury, szkła, tworzyw sztucznych, odpadów biodegradowalnych. Organizacja systemów selektywnej zbiórki odpadów.
Odpady niebezpieczne w sektorze komunalnym i gospodarczym. Systemy selektywnej zbiórki tych odpadów. Zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi w zakładach pracy.
Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Organizacja zbiórki tych odpadów w sektorze komunalnym.
Zbiórka i transport odpadów przemysłowych i komunalnych. Systemy pojemników. Stacje przeładunkowe. Racjonalność stosowania. Rozwiązania funkcjonalne. Kompostowanie odpadów.
Podstawowe informacje o odpadach promieniotwórczych. Źródła pochodzenia odpadów promieniotwórczych. Rozwiązania prawne. Składowanie.
Ciepło spalania, wartość opałowa. Termiczna utylizacja odpadów komunalnych oraz niebezpiecznych. Stosowane technologie. Gospodarka odpadami komunalnymi na obszarze działania spalarni odpadów. Za i przeciw spalaniu odpadów. Obliczanie wartości opałowej odpadów (do obliczeń potrzebny jest kalkulator).
Składowiska odpadów: Lokalizacja, budowa i wyposażenie składowisk. Techniczne i społeczne uwarunkowania lokalizacji. System wielu barier.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz