Ekologistyka, Recykling - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekologistyka, Recykling - omówienie - strona 1 Ekologistyka, Recykling - omówienie - strona 2 Ekologistyka, Recykling - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Recykling
Jest to systemem wielokrotnego wykorzystywania tych samych materiałów w kolejnych dobrach materialnych i użytkowych
Recykling a logistyka
Recykling- jest procesem polegającym na odzyskiwaniu surowców wtórnych i energii z odpadów oraz zużytych dóbr fizycznych.. Recykling, czyli odzysk surowców wtórnych obejmuje takie zagadnienia jak: zbiórka, przeróbka, wykorzystanie surowców i kompostowanie (centralne). Ostateczne unieszkodliwienie pozostałości z recyklingu obejmuje spalanie z odzyskiem, składowisko oraz spalanie bez odzysku.
Logistyka- jest terminem opisującym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Procesy recyklingu materiałów odpadowych w gospodarce.
W Europie coraz więcej operatorów logistycznych podejmuje się działalności operacyjnej w dziedzinie recyklingu. Na pewno jedną z przyczyn jest zakres prawa już obowiązującego, jak i tego, które dopiero wchodzi w życie. W Polsce na razie tylko kilka firm logistycznych świadczy usługi w zakresie utylizacji czy gospodarki odpadami.
Logistyka zarządzania odpadami rozwija się dość powolnie, bo nie jest procesem prostym. Odpady z papieru i tektury to opakowania poużytkowe zawierające celulozę, czyli produkowane z wyrobów papierniczych oraz z masy papierniczej. Wyroby papiernicze otrzymywane są z odpowiednio przygotowanych włókien, głównie pochodzących z roślin z dodatkiem wypełniaczy, środków zaklejających, barwników. W skład grupy opakowań wytwarzanych z papieru i tekstury wchodzą różne rodzaje opakowań jednostkowych, zbiorczych i transportowych. Odpady pochodzące z opakowań wykonanych z papieru, tektury i masy papierniczej stanowią w kraju najliczniejszą pod względem masy grupę odpadów opakowaniowych. Opakowania poużytkowe podlegają segregacji na odpowiednie rodzaje. Po segregacji wolna od zanieczyszczeń makulatura odbierana jest w formie zbelowanej, następnie za pomocą specjalnych procesów technologicznych jest przerabiana na włókna wtórne. W zależności od przyszłego zastosowania proces przetwórczy składa się z dwóch etapów:
1) wstępne przygotowanie masy, 2) uszlachetnienie masy Makulaturę opakowaniową wykorzystuje się do produkcji papieru i tektury, stosowanych do wytwarzania nowych opakowań, a także do produkcji ręczników papierowych, papierów toaletowych i gazetowych, kopert itp. Odpady z metali.
Opakowania metalowe i aluminiowe najczęściej wykorzystywane są w przemyśle spożywczym i chemicznym. W przypadku zamknięć aluminiowych do opakowań wykonanych ze stali uzyskuje się odpady wielomateriałowe, które trudniej wykorzystać jako surowiec wtórny. Aluminium wykorzystywane jest również do produkcji opakowań wielowarstwowych (laminatów). W opakowaniach laminatowych, których dominują tworzywa sztuczne, recykling odpadów poużytkowych nie ma uzasadnienia zarówno ekonomicznego, technicznego ani ekologicznego, jest nieopłacalny. W przypadku takich odpadów lepszym rozwiązaniem są termiczne metody utylizacji umożliwiające odzyskiwanie energii i tlenku glinu, który może być ponownie wykorzystany jako surowiec wtórny.

(…)

… od pochodzenia i rodzaju odpadów stalowych, a także od ich czystości. Odpady szklane
Poużytkowe opakowania szklane, np. butelki, słoiki można wykorzystać przemysłowo w hutach szkła do produkcji różnych wyrobów. Najbardziej opłacalne jest przetworzenie stłuczki opakowaniowej. Jej użycie obniża zużycie energii, zwiększa wydajność i czas użytkowania pieców hutniczych. Duże znaczenie w procesie recyklingu stłuczki…
…. W polskich warunkach odpady w postaci puszek poużytkowych dostarczane są do ponownego przerobienia luzem lub w postaci sprasowanej.
Obecnie poużytkowe lakierowane puszki aluminiowe po napojach można przetwarzać, stosując metody:
1)      pierwsza metoda polega na strzępieniu puszek w wysokoobrotowych rozdrabniaczach na płatki o nieregularnych kształtach, nastepuje częściowe usunięcie farb i lakierów, kolejnym etapem jest przesiewanie uzyskanych płatków na sitach wstrząsowych, separacja magnetyczna i topienie w piechach obrotowych;
2)      w drugiej metodzie - rozdrabnianie dokonywane jest w urządzeniach o małej szybkości obrotowej, potem następuje przesiewanie na sitach, separacja magnetyczna, obróbka termiczna ( w celu usuniecia farb i lakierów), topienie, rafinowanie i odlewanie.
Wtórne przetwórstwo…
… trudnym, wymagającym dużych nakładów. Nawet w bogatych państwach nie jest przeprowadzany na szeroką skalę. Do odzyskania nadaje się tylko polietylen. Główny problem polega na przeprowadzeniu odpowiedniej segregacji, nawet niewielka domieszka innego materiału powoduje dyskwalifikację całości. Uciążliwymi odpadami są też opony (odpad gumowy). Jeden ze stosowanych sposobów recyklingu opon polega…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz