Ekologistyka

note /search

Gospodarka odpadami w Polsce - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekologistyka
Pobrań: 217
Wyświetleń: 651

Gospodarka odpadami w Polsce SYTUACJA W POLSCE Problemem polskiej gospodarki odpadami komunalnymi jest przede wszystkim brak umiejętności zagospodarowania ich. Większość odpadów, bo aż 92% jest wywożona bez wcześniejszego zneutralizowania czy przetworzenia, co powoduje ich fermentacje a w konsekwe...

Infrastruktura drogowo-komunikacyjna - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekologistyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 588

Infrastruktura drogowo-komunikacyjna a problemy ochrony środowiska Plan prezentacji Geneza problemu przedstawionego w temacie Negatywne oddziaływanie człowieka na środowisko Zagrożenia związane z rozwojem infrastruktury drogowej Trendy w ochronie środowiska Program Operacyjny Infrastruktura a ...

Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako podstawa ekologistyki - omówieni...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekologistyka
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1498

Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako podstawa ekologistyki Istota ekologistyki Zadanie: analizować i rozwiązywać problemy ekologiczne, Narzędzia: logistyczne podejście procesowe, racjonalizacja procesów, rachunek łączny w ocenie zysków i strat, Cel: polepszanie efektywności zachodzących procesów...

Logistyka powtórnego zagospodarowania - istota i cele - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekologistyka
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1491

Logistyka „powtórnego zagospodarowania”(utylizacji) - istota i cele. „Odpad to każdy niezagospodarowany i niemający określonego przeznaczenia produkt (surowiec, materiał, czy też produkt finalny) nabywa właściwości odpadu, natomiast każdy odpad staje się surowcem wtórnym z chwilą jego zagospodarowa...

Modele gospodarki odpadami komunalnymi w innych krajach - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekologistyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 483

MODELE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W INNCH KRAJACH NIEMCY Generalnie gospodarka odpadami w Niemczech podlega zasadzie subsydiarności, tzn. delegowana jest do możliwie najniższych szczebli administracji. W przyjmowaniu ustawodawstwa w tej dziedzinie dużą role, oprócz szczebla krajowego, odgryw...

Polityka ekologiczna - Definicja

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekologistyka
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2646

POLITYKA EKOLOGICZNA- DEFINICJA Polityka ekologiczna - świadoma i celowa działalność państwa, władz samorządowych i podmiotów gospodarczych w zakresie gospodarowania środowiskiem, czyli użytkowania jego zasobów i walorów, ochrony i ks...

Pomiary - źródła, cele i efekty - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekologistyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

Pomiary - źródła, cele i efekty Planując działania na rzecz środowiska należy: stosować się do warunków określonych w standardach mieć na uwadze działania środowiskowe dostawców, konkurentów i klientów motywować pracowników Planując działania na rzecz środowiska nie należy: lekceważyć kwestii ś...

Ekologistyka, Recykling - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekologistyka
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1351

Recykling Jest to systemem wielokrotnego wykorzystywania tych samych materiałów w kolejnych dobrach materialnych i użytkowych Recykling a logistyka Recykling- jest procesem polegającym na odzyskiwaniu surowców wtórnych i energii z odpadów oraz zużytych dóbr fizycznych.. Recykling, czyli odzysk su...

Ekologistyka - Ekonomia środowiskowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekologistyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1330

Ekonomia środowiskowa - jej przedmiotem zainteresowania jest ekorozwój. Ekorozwój - ściśle wiąże się z pojęciem kapitału naturalnego, czyli takiego, który jest wytwarzany przez środowisko przyrodnicze Pojecie będące wynikiem kryzysu ekologicznego Konsekwencje niezrównoważonego rozwoju: zasobochło...