Ekologiczne strategie zarządzania w przedsiębiorstwie - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekologiczne strategie zarządzania w przedsiębiorstwie - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

„Ekologiczne strategie zarządzania w przedsiębiorstwie.Zarządzanie środowiskowe”. W latach sześćdziesiątych XX w. niektóre kraje zaczęły przyjmować różnego rodzaju regulacje prawne, nakładając w ten sposób na organizacje obowiązki z zakresu ekologii. Zarządzanie środowiskowe - oznacza zarządzanie procesami firm w taki sposób, aby umożliwić zniwelowanie niekorzystnego wpływu działalności na środowisko. Elementy negatywnie wpływające na jakość życia:
emisja spalin
nieczystości
poziom hałasu
poziom wibracji
Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie organizacji w kontekście środowiska spada na wyższą kadrę kierowniczą.
Elementy zarządzania środowiskowego:
określenie polityki organizacji w zakresie ochrony środowiska naturalnego
audyt środowiskowy
systemy i standardy zarządzania środowiskowego
wyznaczone cele oraz sposoby kontroli działań zmierzających do ich osiągnięcia
wskazanie, podział zakresu odpowiedzialności niezbędnych do uruchomienia systemu
Korzyści, jakie stwarza plan działań na rzecz ochrony środowiska:
udowodni on klientom i akcjonariuszom, że priorytetem dla organizacji są działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko
zaprezentuje spójny program polityki organizacji
udoskonalenia systemu komunikacji i zarządzania skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem środowiskowym Wady planu działań na rzecz środowiska:
niezrozumienie ze strony załogi interesariusze i ludzie finansujący działalność mogą dostrzegać jedynie koszty
koszty pojawią się przed korzyściami finansowymi
Schemat wprowadzenia zarządzania środowiskowego w firmie
1.Zaangażowanie wyższej kadry kierowniczej
2.Desygnowanie kierownika wyższego szczebla 3.Wskazanie odpowiednich przepisów prawa środowiskowego 4.Rozważenie rejestracji programu zgodnie z normą ISO 14001 lub EMAS
5.Ocena wpływu działań organizacji na środowisko
6.Powiązanie kwestii środowiskowych z biznesowymi 7.Opracowanie polityki działania
8.Włączenie do planu obowiązku przeprowadzenia pomiarów, rejestrowania ich wyników 9.Opracowanie instrukcji procedur
10.Uruchomienie programu szkoleń z zakresu ochrony środowiska
11.Zaangażowanie pracowników 12.Przeprowadzanie regularnych kontroli
13.Informowanie o korzyściach wynikających z realizacji programu na rzecz środowiska
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz