Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie. - strona 1 Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie. - strona 2 Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie. - strona 3

Fragment notatki:


6. Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie. Systemy zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie, definicje, cele wprowadzania, koszty, korzyści, sformalizowane i niesformalizowane systemy: Czystsza Produkcja, Odpowiedzialność i Troska, ISO, EMAS
SY STEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE . Środowisko - otoczenie, w którym działa Organizacja, z uwzględnieniem powietrza, wody, ziemi, zasobów naturalnych, flory, fauny, ludzkości i ich wzajemnych zależności [Def. Z ISO 14001:2004]
Zarządzanie środowiskowe zarządzanie tymi działami firmy które miały, mają lyb mogą mieć wpływ na środowisko. Celem jest zachowanie zasobów surowców, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, zagrożeń dla środowiska oraz ochrona zdrowia pracowników i mieszkańców
Działalność gospodarcza jest źródłem większości czynników zagrażających środowisku i zdrowiu. Oddziaływanie podmiotów gospodarczych można rozpatrywać jako:
Oddziaływania zewnętrzne - negatywny wpływ na stan środowiska emisji zanieczyszczeń do atmosfery, wody, wytwarzanie odpadów, zużywanie energii, emisji hałasu, promieniowania, ciepła, a tym samym wzrost narażenia zdrowia osób mieszkających w rejonie oddziaływania Oddziaływania wewnątrz - wpływ na zdrowie pracowników, związany ze stanowiskiem pracy i samym faktem pracy (choroby zawodowe, niekorzystne czynniki występujące na stanowisku pracy) oraz czynniki psychospołeczne (zmęczenie, pogarszanie samopoczucia, stres związany z pracą)
CELE WPROWADZANIA . - wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa powodowana chęcią zachowania środowiska naturalnego w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń
- zaostrzające się przepisy prawne, dotyczące korzystania ze środowiska (wzrost wysokości kar za nieprzestrzeganie prawa środowiskowego oraz coraz skuteczniejsze ich egzekwowanie)
- poszukiwanie różnych możliwości dofinansowania działalności przedsiębiorstwa
- zainteresowania Klientów, dostawców, udziałowców wpływem działalności środowisko
- tworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa
- przywilej wynikający z pozycji lidera zobowiązuje do promowania ochrony środowiska
SFORMALIZOWANE I NIESFORMALIZOWANE SYSTEMY . Sformalizowane: Certyfikowane na zgodność z normami
w Polsce system zarządzania środowiskowego zgodny z normą PN-EN ISO14001:2005 ISO - International Standard Organisation (Międzynarodowa Organizacja Standardów) organizacja pozarządowa (Genewa) od 1947. Celem jest propagowanie i tworzenie międzynarodowych standardów w różnych dziedzinach działalności naukowej, technicznej i ekonomicznej. Standardy publikowane są jako International System (IS). W 1991 r. powołano komitet techniczny odpowiedzialny za opracowanie norm w dziedzinach:


(…)

… środowiskowych KD - dodatkowego monitoringu - koszty funkcjonowania urządzeń kontrolno-pomiarowych, badań laboratoryjnych, utrzymania dodatkowych stref ochronnych wokół własnych ujęć wody, oczyszczalni ścieków, składowisk: odpadów, koszty, dodatkowych zbiorników, oczyszczania gleby
KORZYŚCI:
w obszarze zarządzania i finansów:
- redukcja kosztów energii, surowców, usuwania odpadów
- redukcja kosztów ponoszonych…
… stosunków z władzami i grupami zainteresowanymi
- spełnienie wymogów inwestorów
- ułatwienia w otrzymywaniu odpowiednich zezwoleń poprzez prezentację właściwego stosunku do spraw ochrony środowiska
w Unii Europejskiej system zarządzania środowiskowego EMAS
Na obszarze UE certyfikat ISO14001 jest traktowany jako krok do rejestracji w systemie EMAS - najważniejszy instrument realizacji polityki ekologicznej
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz