Ekologia i zarządzanie środowiskowe

note /search

Zarządzanie środowiskiem i ochrona środowiska

 • Ekologia i zarządzanie środowiskowe
Pobrań: 301
Wyświetleń: 4011

Ponadto, notatka porusza zagadnienia takie jak: środowisko naturalne, środowisko człowieka, biocenoza, ekosystem, warunki przyrodnicze, hydrosfera, podział gleb, trzy kategorie organizowania gmin, cel nadrzędny polityki regionalnej, minister śro...

Gospodarka odpadami - wprowadzenie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ekologia i zarządzanie środowiskowe
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1659

4. Gospodarka odpadami. Odpady - co to właściwie jest ? - odpady - to wszystkie przedmioty oraz substancje stałe i ciekłe, powstałe w wyniku działalności przemysłowej, gospodarczej lub bytowania człowieka i nieprzydatne w miejscu lub czasie, w którym powstały. - w UE - `substancje lub przedmioty ...

Gospodarowanie odpadami energetycznymi

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ekologia i zarządzanie środowiskowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854

TEMAT: GOSPODAROWANIE ODPADAMI ENERGETYCZNYMI. Węgiel, ropa naftowa oraz gaz ziemny to główne źródła energii. Wedle przewidywań, to pierwsze będzie nam służyło jeszcze co najmniej przez pięćdziesiąt lat. Wraz z jego eksploatacją, musimy również liczyć się, z konsekwencjami jakie poniesie nasze śr...

Odnawialne źródła energii.

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ekologia i zarządzanie środowiskowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1183

3. Odnawialne źródła energii. Odnawialne źródła energii: Elektronie wodne: Zalety: nie zanieczyszcza środowiska spalinami, pyłami Nie zużywa paliw naturalnych Jest tańsza w eksploatacji niż elektrownia konwencjonalna Ma więk...

Podstawowe pojęcia związane z ekologią

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ekologia i zarządzanie środowiskowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1239

1. Podstawowe pojęcia związane z ekologią. Ekologia - nauka o miejscu życia organizmów (środowiska). Nauka biologiczna badająca wzajemne stosunki miedzy organizmami lub zespołami organizmów a otaczającym je środowiskiem. Zajmuje się ekosystemami, ich wewnętrzną strukturą, funkcjonowaniem i ewolu...

Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie.

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ekologia i zarządzanie środowiskowe
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1470

6. Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie. Systemy zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie, definicje, cele wprowadzania, koszty, korzyści, sformalizowane i niesformalizowane systemy: Czystsza Produkcja, Odpowiedzialn...

Zrównoważony rozwój - zarządzanie środowiskiem

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ekologia i zarządzanie środowiskowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1344

5. Zrównoważony rozwój (ZR). Motywy ochrony środowiska, światowa ochrona środowiska, istotne światowe konferencje ochrony środowiska i dokumenty z nimi związane, zasady i koncepcja ZR, przedsiębiorstwo a ZR, najlepsza dostępna technika,; DEFINICJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU : „ZR - ZASPOKOJENIE POTR...

Ekologia i Zarządzanie środowiskowe - odpady

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekologia i zarządzanie środowiskowe
Pobrań: 483
Wyświetleń: 4340

podstawowe pojęcia i terminy obowiązujące na kolokwiach z EiZŚ na kierunku ZiIP/ ZARZ/ AGH ODPADY: bytowe, komunalne, przemysłowe, niebezpieczne (medyczne). ŚRODOWISKO warunki, relacje i okoliczności zorganizowania i funkcjonowania systemu. Związane z nim cechy maja charakter fizyczny, chemiczny i...

Ekologia i Zarządzanie środowiskowe - pojęcia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekologia i zarządzanie środowiskowe
Pobrań: 497
Wyświetleń: 3514

Jest to kolejny zbiór pojęć na kolokwia z EiZŚ. A jakie pojęcia się tam pojawią, oto one: regulacje i standardy, umowy dobrowolne, podatki i opłaty, uprawnienia zbywalne, odszkodowania, subwencje. Innymi tematami są: bodźce finansowe wspierające egzekucję prawną, instrumenty perswazyjne, subwencje....

Ekologia i zarządzanie środowiskowe

 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
 • Ekologia i zarządzanie środowiskowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3689

Prezentacje z wykładów Szkoły Głównej Handlowej z przedmiotu Ekologia i zarządzanie środowiskowe. Tematyka obejmuje poniższe zagadnienia. Etyka biznesu, opinie menedżerów na temat etyki biznesu, nieetyczne decyzje w procesach gospo...