Zrównoważony rozwój - zarządzanie środowiskiem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zrównoważony rozwój - zarządzanie środowiskiem - strona 1 Zrównoważony rozwój - zarządzanie środowiskiem - strona 2 Zrównoważony rozwój - zarządzanie środowiskiem - strona 3

Fragment notatki:


5. Zrównoważony rozwój (ZR). Motywy ochrony środowiska, światowa ochrona środowiska, istotne światowe konferencje ochrony środowiska i dokumenty z nimi związane, zasady i koncepcja ZR, przedsiębiorstwo a ZR, najlepsza dostępna technika,; DEFINICJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU :
„ZR - ZASPOKOJENIE POTRZEB OBECNYCH POKOLEŃ, BEZ NARUSZANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSZŁYCH POKOLEŃ DO ZASPOKOJANIA SWOICH POTRZEB” Konstytucja RP oprócz zapewnienia niepodległości, nienaruszalności terytorialnej, wolności i praw człowiek i obywatela, bezpieczeństwa. Zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju (Rozdział I Art. 5)
MOTYWY: - strach przed siłami przyrody (gejzery, wulkany,…),
- przesądy i wierzenia religijne,
- względy gospodarcze (ochrona rzadkich gatunków zwierząt lub o dużym znaczeniu gospodarczym),
- względy estetyczne (np. ochrona śpiewających ptaków),
- względy praktyczne (np. ochrona zwierząt łownych w okresie rozrodu)
ŚWIATOWA OCHRONA ŚRODOWISKA: 1819 - wprowadzenie pojęcia pomnik albo z abytek przyrody (w odniesieniu do drzew, głazów, puszczy, itp.) przez Aleksander Humboldt.
1902 - kilka państw europejskich podpisuje Konwencję o ochronie ptaków pożytecznych dla rolnictwa oraz zostaje powołane Międzynarodowa Rada Badania Morza 1913 - powstaje Międzynarodowy Komitet Doradczy do Spraw Ochrony Przyrody 1922 - powstaje Międzynarodowy Komitet Ochrony Ptaków 1925 - powstaje Międzynarodowe Towarzystwo Ochrony Żubra 1928 - w Brukseli powstaje Międzynarodowe Biuro Ochrony Przyrody 1931 - podpisanie międzynarodowej konwencji o ochronie wielorybów 1961 - utworzenie Światowego Funduszu na rzecz Dzikich Zwierząt 1968 przyjmuje się jako datę narodzin światowego prawa ochrony środowiska.
1983 - powołanie Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju (WCED) Narodów Zjednoczonych (tzw. Komisja Brundtland) Komisja znana jest z wypracowania szerokiej politycznej koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz opublikowania w 1987r. raportu „Nasza Wspólna Przyszłość” (lista zagrożeń i wyzwań dla przyszłego prawidłowego funkcjonowania i rozwoju ludzkości) ISTOTNE KONFERENCJE: - XXIII Sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych - problemy relacji „człowiek i środowisko” w centrum zainteresowania.
Zwrócono uwagę na: - po raz pierwszy pojawia się kryzys środowiska o zasięgu ogólnoświatowym,
- przyczyny: - eksplozja demograficzna


(…)

… nowych technilogii
NAJLEPSZA DOSTĘPNA TECHNIKA BAT (to nie wymóg stosowania konkretnego rozwiązania, ale parametry ekologiczne i techniczny, które są wyznacznikiem osiągnięcia pożądanego celu)
Wymogi Dyrektywy odnoszą się do sześciu generalnych kategorii działalności przemysłowej:
- przemysłu energetycznego,
- przemysłu produkcji i obróbki metali
- przemysłu mineralnego
- przemysłu chemicznego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz