Zrównoważony rozwój miast - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zrównoważony rozwój miast - wykład - strona 1 Zrównoważony rozwój miast - wykład - strona 2 Zrównoważony rozwój miast - wykład - strona 3

Fragment notatki:

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIAST dr Agnieszka Sobol Wykład 1
ROZWÓJ Zrównoważony społeczno-gospodarczy, który zapewni zaspokojenie potrzeb współczesnego społeczeństwa bez naruszania możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń SUSTAINABLE DEVELOPMENT
rozwój zrównoważony, rozwój samopodtrzymujący się, rozwój trwały Trzy główne aspekty procesu zrównoważonego rozwoju:
strukturalność - wiąże się z potrzebą ciągłego utrzymywania właściwych proporcji pomiędzy potrzebą rozwoju z jednej strony a koniecznością zachowania zasobów naturalnych i ochrony środowiska z drugiej, te dwa trendy należy zrównoważyć;
aspekt czasowy - wyraża cechę trwałości stanu, w którym poszczególne elementy mogą trwać w nieskończonym horyzoncie czasowym;
samopodtrzymywanie - ciągłe dostarczanie nowych bodźców do kolejnych procesów rozwojowych i regeneracyjnych, istotne jest zachowanie kapitału naturalnego w postaci wystarczająco bogatych zasobów naturalnych. EKOROZWÓJ - ECODEVELOPMENT
przedrostek eko-, akcentuje znaczenie wymiaru środowiskowego czy ekologicznego w procesach rozwojowych.
ROZWÓJ Zrównoważony TO:
•rozwój społeczno-gospodarczy zharmonizowany ze środowiskiem, uwzględniający uwarunkowania i ograniczenia ekologiczne;
•rozwój z poszanowaniem przyrody w taki sposób, aby nie spowodować w środowisku nieodwracalnych zmian;
• rozwój zapewniający długotrwałą poprawę w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym;
•rozwój, którego celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości życia.
CZYM ROZWÓJ Zrównoważony NIE JEST ?
•wąsko rozumianą ochroną środowiska;
•przeciwstawieniem rozwojowi gospodarczemu.
SCHEMAT MAKROSYSTEMU
GOSPODARKA-SPOŁECZEŃSTWO-ŚRODOWISKO
W RAMACH POLITYKI Zrównoważonego ROZWOJU
Kierunki wzmacniania uwarunkowań
zrównoważonego rozwoju
Lokalny rozwój zrównoważony wg. Komisji ONZ ds. osadnictwa (UNCHS - United Nations Center for Human Settlements)
Rozwój społeczny, ekonomiczny i przestrzenny , który zapewnia trwałe i wielowymiarowe efekty. Podstawowe kierunki działań w celu realizacji takiej wizji rozwoju określone zostały w następujący sposób:
• Przeciwdziałanie potencjalnym konfliktom pomiędzy wzrostem ekonomicznym a środowiskiem naturalnym;
• Zapewnianie ciągłość rozwoju ekonomicznego miast;
• Przeciwdziałanie ubożeniu poszczególnych grup społecznych;
• Zapewnianie systematycznych inwestycji infrastrukturalnych;


(…)

… funkcjonowania samorządu gminnego, w tym m.in. zależności pomiędzy zakresem władzy i posiadanymi kompetencjami, a samodzielnością finansową.
• Podstawy samorządności i upodmiotowienie samorządu gminnego w sensie organizacyjno-prawnym oraz ekonomicznym.
• Kluczowe w procesie zrównoważonego rozwoju jest znaczenie wymiaru społecznego, w tym zwłaszcza kapitału społecznego.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz