Pytania z egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1785
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania z egzaminu - strona 1 Pytania z egzaminu - strona 2 Pytania z egzaminu - strona 3

Fragment notatki:

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIAST
Globalizacja
Jest terminem stworzonym przez E. Howarda
Oznacza nierozdzielność zjawisk lokalnych i globalnych
Stoi w sprzeczności ze zrównoważonym rozwojem
W przypadku dużych miast zawsze prowadzi do metropolizacji
Rozprzestrzenianie się miast
Nie ma miejsca w sytuacji kryzysu demograficznego
Dotyczy jedynie USA
Nie jest obserwowane w Polsce
Niesie ze sobą implikacje społeczne, środowiskowe i ekonomiczne
[Ucięło pytanie] … samorządy gminne są zobligowane do
Programów ochrony środowiska
Strategii zrównoważonego rozwoju
Programów ochrony środowiska
Nie ma żadnych przepisów nakładających na gminy obowiązek sporządzania jakiegokolwiek dokumentu
LA21 Jest to formalny, obligatoryjny plan strategiczny w zakresie zrównoważonego rozwoju
Jest to proces osiągania celów zawartych w Globalnym Programie Działań Agenda 21
Została rozpropagowana przez UE
Została opracowana przez wszystkie gminy w Polsce
Definicja ZR zawarta w Raporcie Gro Harlem Brundtland
Wskazuje, że jest to taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie Został przedstawiona podczas I Szczytu Ziemi w Sztokholmie Wskazuje na konkretne rozwiązania praktyczne
Została formalnie przyjęta w strategiach krajowych na całym świecie
Renesans lokalizmu w lokalnych ZR
Jest wyrazem podejścia top-down
Stanowi uznanie ważnej roli samorządu regionalnego
Stanowi zwrot ku społecznościom lokalnym
Jest dopowiedzią na wyzwania globalizmu
Realizacja lokalnego ZR Jest zależna wyłącznie od polityki krajowej
Jest ściśle związana z polityką władz lokalnych
Zależy wyłącznie od endogenicznych potencjałów jednostek lokalnych
Jest możliwa tylko w wyselekcjonowanych jednostkach lokalnych
Przestrzenne rozprzestrzenianie się miast
Umożliwia realizację lokalnego ZR
Związane jest z procesem dezurbanizacji
Związane jest wyłącznie z eksplozją demograficzną
Oznacza rosnący udział terenów miejskich w globalnej strukturze użytkowania gruntów
[ucięło pytania] pewnie chodzi o to, co to jest Agenda 21
Globalny Program Działań na XXI wiek
Nieoficjalny dokument międzynarodowych organizacji ekologicznych
Dokument w zakresie ekorozwoju na świecie
Polityka ekologiczna o zasięgu globalnym


(…)

… w ustawie o samorządzie gminnym
Obejmuje wsparcie dla kapitału społecznego danego miasta
Determinanty lokalnego ZR
Zawarte są w Europejskiej Karcie Miast Zrównoważonego Rozwoju
Stanowią obligatoryjny katalog funkcjonowania samorządów gminnych w Polsce
Obejmują wyłącznie czynniki egzogeniczne
Zawierają świadomość obywatelską mieszkańców
Prowadzenie polityki lokalnej zgodnie z koncepcją ZR [ucięło odpowiedzi]
Do międzynarodowych inicjatyw z zakresu monitoringu lokalnego ZR należą:
Indeks zrównoważonego rozwoju ISD
Indeks rozwoju społecznego HDI
System śladu ekologicznego UE
Common European Indicators Centralną kategorią koncecji ZR jest:
Pokój na świecie
Dobrobyt indywidualny
Jakość życia
Ochrona środowiska
Lokalny ZR
To rozwój wszystkich jednostek samorządowych
To rozwój wyłącznie dużych miast
Związany jest wyłącznie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz