Zrównoważony rozwój miast

note /search

Pytania z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zrównoważony rozwój miast
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1806

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIAST Globalizacja Jest terminem stworzonym przez E. Howarda Oznacza nierozdzielność zjawisk lokalnych i globalnych Stoi w sprzeczności ze zrównoważonym rozwojem W przypadku dużych miast zawsze prowadzi do metropolizacji Rozprzestrzenianie się miast Nie ma miejsca w sytuac...

Zrównoważony rozwój miast - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zrównoważony rozwój miast
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1610

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIAST dr Agnieszka Sobol Wykład 1 ROZWÓJ Zrównoważony społeczno-gospodarczy, który zapewni zaspokojenie potrzeb współczesnego społeczeństwa bez naruszania możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń SUSTAINABLE DEVELOPMENT rozwój zrównoważony, rozwój samopodtrzymujący si...

Kluczowe czynniki lokalnego rozwoju zrównoważonego - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zrównoważony rozwój miast
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1197

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIAST dr Agnieszka Sobol Wykład 2 Kluczowe czynniki lokalnego rozwoju zrównoważonego: • Poziom zaspokojenia potrzeb podstawowych; • Uspołecznienie rozwoju lokalnego; • Aktywność i kreatywność mieszkańców w Życiu wspólnoty lokalnej; • Organizacja życia społecznego i jakość st...

Procesy urbanizacji a rozwój miast w Polsce - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zrównoważony rozwój miast
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1645

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIAST dr Agnieszka Sobol Wykład 3 Procesy urbanizacji a rozwój miast w Polsce • „Dzika” urbanizacja i suburbanizacja - (brak kompleksowej polityki zagospodarowania przestrzennego i sankcjonowanie inwestycji sprzecznych...

Wymiary lokalnego rozwoju zrównoważonego - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zrównoważony rozwój miast
Pobrań: 133
Wyświetleń: 966

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIAST dr Agnieszka Sobol Wykład 4 Wymiary lokalnego rozwoju zrównoważonego Wewnętrzne determinanty rozwoju lokalnego o charakterze społecznym: • Struktura demograficzna; • Przedsiębiorczość i innowacyjność mieszkańców; • Jakość zasobów ludzkich; • Kondycja zdrowotna społecz...

Partnerstwo publiczno-prywatne - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zrównoważony rozwój miast
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1078

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIAST dr Agnieszka Sobol Wykład 5 Partnerstwo publiczno-prywatne - PPP Korzyści decentralizacji usług komunalnych: • Podniesienie jakości oraz wachlarza usług; • Większa elastyczność dopasowania do specyfiki lokalnych uwarunkowań; • Większe możliwości aktywnej partycypacji ...

Zarządzanie strategiczne w rozwoju lokalnym - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zrównoważony rozwój miast
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1127

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIAST dr Agnieszka Sobol Wykład 6 Zarządzanie strategiczne w rozwoju lokalnym Planowanie i zarządzanie strategiczne wynika z potrzeby uwzględniania w procesach rozwojowych długiego horyzontu oraz kompleksowego charakteru wielu zjawisk. Zarządzanie strategiczne w rozwoju lokaln...

Planowanie strategiczne w oparciu o wdrożony SZŚ - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zrównoważony rozwój miast
Pobrań: 147
Wyświetleń: 931

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIAST dr Agnieszka Sobol Wykład 7 Planowanie strategiczne w oparciu o wdrożony SZŚ pozwala jednostce organizacyjnej na:  Identyfikację związków ze środowiskiem, wzajemnych wpływów oraz skali i rodzaju oddziaływania jednostki na środowisko;  Opracowanie strategii działania uw...

Historia Lokalnej Agendy 21 - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zrównoważony rozwój miast
Pobrań: 154
Wyświetleń: 966

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIAST dr Agnieszka Sobol Wykład 8 Historia Lokalnej Agendy 21 Koncepcja Lokalnej Agendy 21 (LA21) opracowana została przez Międzynarodową Radę ds. Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych (ICLEI) w 1991 roku. Koncepcja ta uznająca lokalny poziom administracji za szczególnie istotny ...