Zarządzanie strategiczne w rozwoju lokalnym - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie strategiczne w rozwoju lokalnym - wykład - strona 1 Zarządzanie strategiczne w rozwoju lokalnym - wykład - strona 2 Zarządzanie strategiczne w rozwoju lokalnym - wykład - strona 3

Fragment notatki:

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIAST dr Agnieszka Sobol Wykład 6
Zarządzanie strategiczne w rozwoju lokalnym
Planowanie i zarządzanie strategiczne wynika z potrzeby uwzględniania w procesach rozwojowych długiego horyzontu oraz kompleksowego charakteru wielu zjawisk.
Zarządzanie strategiczne w rozwoju lokalnym - Główne przesłanki:
• Procesy globalizacyjne oraz postęp cywilizacyjny potęgujące żywiołowość zmian;
• Dynamizacja konkurencji, także w sektorze publicznym;
• Demokratyzacja życia, większa świadomość społeczna i presja na uspołecznienie rozwoju jednostek lokalnych.
Zarządzanie strategiczne w rozwoju lokalnym - Główne cechy:
• Dalekowzroczność - wyznaczenie długiego horyzontu czasu w opracowywanych dokumentach programowych;
• Systemowość, holizm - uwzględnianie wszystkich dziedzin funkcjonowania jednostki lokalnej wraz z zależnościami i sprzężeniami zwrotnymi pomiędzy poszczególnymi elementami i zjawiskami;
• Ciągłość - kontynuacja procesu rozwoju;
• Elastyczność, wariantowość - łatwość adaptacyjna do nowych warunków, w celu ich optymalnego wykorzystania.
Instrumenty w procesie zarządzania lokalnym rozwojem zrównoważonym
Instrumentarium w procesie zarządzania lokalnym rozwojem zrównoważonym można podzielić na dwie podstawowe grupy tj. instrumenty oddziaływania bezpośredniego oraz
instrumenty oddziaływania pośredniego.
Pierwsza grupa w formie przede wszystkim regulacji prawno administracyjnych ma charakter nakazowo-zakazowy.
Grupa druga odnoszona jest przede wszystkim do instrumentów ekonomiczno-finansowych. Oddziaływanie o charakterze pośrednim obejmuje ponadto grupę instrumentów nakierowaną na oddziaływanie społeczne i świadomość mieszkańców.
Lokalne dokumenty strategiczne a idea zrównoważonego rozwoju
 Strategia rozwoju miasta + program operacyjny;
Polityka ekologiczna miasta;
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
 Programy sektorowe (np. program rozwoju transportu, program rozwoju odnawialnych źródeł energii itp.
Strategia rozwoju miasta
Strategia rozwoju miasta wyraża koncepcję rozwoju, stanowiąc podstawę działania w dłuższym horyzoncie czasu. Strategia powinna łączyć elementy środowiskowe, gospodarcze, społeczne, przestrzenne i instytucjonalne.
• Gdzie jesteśmy?
• Do czego zmierzamy?
• Jakie są nasze cele i priorytety?
• W jaki sposób chcemy osiągnąć wytyczone cele?
Analiza podmiotowa w procesie organizacyjnym tworzenia strategii zrównowa

(…)

… metod aktywizacji poszczególnych podmiotów w zakresie działań na rzecz rozwoju lokalnego.
Metody tworzenia lokalnych dokumentów strategicznych
Struktura miejskiej strategii zrównoważonego rozwoju Proces lokalnego zarządzania środowiskowego
Zarządzanie środowiskowe to taki rodzaj zarządzania, w którym środowisko i jego ochrona jest zintegrowana z ogólnym systemem zarządzanie i wpisana jest w cele…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz