Planowanie strategiczne w oparciu o wdrożony SZŚ - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Planowanie strategiczne w oparciu o wdrożony SZŚ - wykład - strona 1 Planowanie strategiczne w oparciu o wdrożony SZŚ - wykład - strona 2 Planowanie strategiczne w oparciu o wdrożony SZŚ - wykład - strona 3

Fragment notatki:

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIAST dr Agnieszka Sobol Wykład 7
Planowanie strategiczne w oparciu o wdrożony SZŚ pozwala jednostce organizacyjnej na:
 Identyfikację związków ze środowiskiem, wzajemnych wpływów oraz skali i rodzaju oddziaływania jednostki na środowisko;
 Opracowanie strategii działania uwzględniającej związki jednostki organizacyjnej ze środowiskiem;
 Wyznaczenie celów i zadań dotyczących zarządzania środowiskowego;
 Opracowanie programu wykonawczego (operacyjnego) prowadzącego do osiągnięcia celów i zadań z zakresu oddziaływania na środowisko.
Rewitalizacja
(łac. re+vita - dosłownie: przywrócenie do życia, Ożywienie)
Rewitalizacja jest pojęciem stosowanym najczęściej w odniesieniu do części miasta lub zespołu obiektów budowlanych, które w wyniku przemian gospodarczych, społecznych, ekonomicznych utraciły swoją pierwotną funkcję i przeznaczenie.
Przedmiotem rewitalizacji jest przestrzeń, rozumiana w sensie materialnym - jako obszar „wypełniony” obiektami o określonej strukturze i funkcjonalnych powiązaniach, a także w wymiarze społeczno-gospodarczym - jako zbiór zamieszkujących tę przestrzeń ludzi i prowadzonych przez nich w tej przestrzeni działalności.
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej
Rewitalizacja jest działaniem skupionym na Ożywieniu przestrzeni miejskiej, którego celem jest znalezienie dla niej nowego zastosowania i realizacji nowych funkcji.
Rewitalizacja stanowi zatem kompleksowe przedsięwzięcia inicjowane prze władze lokalne (w szczególności gminne) mające na celu realizację działań technicznych, społecznych i gospodarczych - w zgodzie z zasadami spójności terytorialnej oraz ochrony środowiska - w rozmaitych obszarach miejskich, w tym w szczególności w obszarach zdegradowanych, poprzemysłowych i powojskowych. Rewitalizacja jest w tym znaczeniu zespołem działań z zakres budownictwa, planowania przestrzennego, ekonomii i polityki społecznej.
Ogólnym celem rewitalizacji jest doprowadzenie do Ożywienia, poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody Użytkowania i jakości Życia rewitalizowanej przestrzeni lub obiektu.
Cele procesu rewitalizacji
 stymulacja rozwoju gospodarczego miasta;
 przyciągnięcie inwestorów;
 stworzenie nowych przedsiębiorstw, nowych form działalności;
 stworzenie nowych form zatrudnienia, nowych miejsc pracy dla dobrze opłacanej, wysoko wykwalifikowanej kadry;
 rewitalizacja społeczeństwa, wzrost przedsiębiorczości, rozwijanie lokalnej tożsamości;
 podniesienie poziomu jakości Życia na danym terenie;
 poprawa warunków socjalnych;
 integracja obszaru z resztą miasta;


(…)

… tożsamości;
 podniesienie poziomu jakości Życia na danym terenie;
 poprawa warunków socjalnych;
 integracja obszaru z resztą miasta;
 odnowa architektoniczna;
 zapobieganie marginalizacji terenów;
 wprowadzenie do obszaru nowych funkcji;
 poprawa stanu środowiska
Planowanie lokalne ukierunkowane na zrównoważony rozwój
• Odejście od rozwoju przedmieść na rzecz nowoczesnego i pojemniejszego zagospodarowywania dotychczasowych granic miast;
• Zmniejszanie odległości pomiędzy miejscem pracy i miejscem zamieszkania;
• Zagospodarowywanie przestrzeni miejskiej w kompleksowe funkcje;
• Ograniczanie materiałów zużywanych przez gospodarkę komunalną;
• Zwiększanie znaczenia komunikacji publicznej oraz rowerowej;
• Wzrost zaopatrzenia w produkty lokalnych producentów kosztem zaopatrzenia z zewnątrz.
Kluczowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz