Polityka miejska - omówienie zagadnienia.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka miejska - omówienie zagadnienia. - strona 1 Polityka miejska - omówienie zagadnienia. - strona 2 Polityka miejska - omówienie zagadnienia. - strona 3

Fragment notatki:

POLITYKA MIEJSKA
Polityka miejska
Sztuka rządzenia miastem dla osiągnięcia dobra wspólnego (w interesie ogólnospołecznym)
Dobro wspólne (sw. Tomasz z Akwinu)
Musi posiadać dystrybucyjny charakter
Musi zakładać wspólne tworzenie ładu społecznego
Musi być gotowe tj. dobre w sensie molarnym i odpowiadać wymogom sprawiedliwości społecznej
Pogodzenie interesu indywidualnego z ogólnospołecznym
Polityka miejska
Prowadzona jest zawsze w realnie istniejących warunkach prawno-ustrojowych które wyznaczają ramy polityki miejskie
Warunki prawno - ustrojowe
Konstytucja RP
Państwo jest dobrem wspólnym
RP jako państwo prawa
Prowadzenie przez rząd polityki wewnętrznej i zewnętrznej
Zdecentralizowanie władzy na 3 szczeble terytorialne
Zapewnienie jednostkom samorządowym udziału w dochodach państwa
Polska jest członkiem UE
Zdecentralizowanie państwa oznacza ze polityka miejska musi być prowadzona na szczeblu krajowym wojewódzkim…
Polityka miejska jest przedmiotem zainteresowania UE
Jest integralnym składnikiem polityki spójności UE 2007-2013
Materialnym wsparciem tej polityki są fundusze strukturalne UE
Komisja europejska proponuje szersze włączenie się miast w realizacje polityki spójności
Komisja europejska zakłada utworzenie listy miast które mogły by korzystać z takich uprawnień
Unia europejska zainteresowana jest rozwojem miast jako generatorów rozwoju
Polityka miejska UE wypracowana została podczas spotkani w Lille, Rotterdamie i Bristolu
Miasta ponoszą globalną odpowiedzialność za rozwój ale także najbardziej dotkliwe odczuwają problemy demograficzne …
UE zaleca opracowanie i realizowanie programów rozwoju miast jako całości
UE zaleca stosowanie się do postanowień karty lipskiej
Potrzeba współpracy miast w zakresie polityki rozwoju
Kierunki polityki miejskiej wynikające z karty lipskiej
Zalecenia dot. Rozwoju miast Przyjęcie polityki zintegrowanego rozwoju miast uwzględniając jednocześnie rozwój gospodarczy, społeczny problematykę ekologiczna oraz rozwój przestrzenny
Zadania
Analiza czynników i ograniczeń rozwoju
Koordynacja rożnego rodzaju planów rozwoju
Koordynacja przestrzenna wykorzystanie funduszy …
Strategia działania
Tworzenie wysokiej jakości przestrzeni publicznych
Modernizacja Sieci infrastruktury i podnoszenie wydajności energetycznej
Innowacyjność i Kady kwalifikacyjne jako czynniki rozwoju
Poświęcenie szczególnej uwagi obszarom problemowym miast
Strategie działania


(…)

… przede wszystkim o regulacje prawne dot.:
Statusu oraz zasad funk,. I wspierania rozwoju miast (ustawa o miastach)
Planowania, finansowania, i realizacji procesu rewitalizacji miast
Zagospodarowani przestrzennego miast (jako cześć regulacji dot. Planowania
Gospodarka nieruchomościami
W drugim zaś, o uwzględnienie tego faktu ze miasta SA jeszcze większymi koncentracjami majątku trwałego, podmiotów gosp. Instytucji i placówek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz