Współczesne problemy rozwoju miast

note /search

Karta przestrzeni publicznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne problemy rozwoju miast
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1085

Karta przestrzeni publicznej - adresowana do uczestników III kongresu Urbanistyki Polskiej, Związku Miast Polskich, Towarzystwa Urbanistów Polskich i innych organizacji dbających o ład przestrzenny. Karta jest wyrazem troski o przestrzeń publ...

Mieszkalnictwo i budownictwo mieszkaniowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne problemy rozwoju miast
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1323

Mieszkalnictwo i Budownictwo Mieszkaniowe Potrzeby mieszkaniowe - jedne z podstawowych potrzeb społecznych Mieszkanie - dom (termin wieloznacznym: budynek mieszkalnym, mieszkanie, schronienie, miejsce bytowania, miejsce sentymentalne, gospodarstwo domowe Mieszkanie - jednocześnie dobro i towar a...

Podstawowe zadania planistyczne gminy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne problemy rozwoju miast
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1904

Podstawowe zadania planistyczne gminy: Ustalenie zasad kształtowanie polityki przestrzennej Określenie zakresu i sposobu postępowania w sprawie przeznaczenia terenów pod zabudowę, sposobu i rodzaju zabudowy Podstawowym dokumentem planistycznym w zakresie rozwoju społeczno-gopodarczego to strateg...

Przestrzenie publiczne miast

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne problemy rozwoju miast
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1862

Przestrzenie publiczne miast Zdefiniowanie przestrzeni publicznej jest w obecnych czasach trudną rzeczą m. innymi z uwagi na wielość obszarów i miejsc, które spełniają kryterium „publiczności”, na zmiane sensu „publiczności” w czasie oraz pojawiające się wątpliwości

Vancouver - anatomia miasta

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne problemy rozwoju miast
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1092

Vancouver Anatomia miasta Śródmieście zajęte w sporej części przez część mieszkalną Położenie - zachodnie wybrzeże, zamknięte od Pacyfiku wyspą Vancouver(blokuje napływ mas powietrza z nad oceanu) , na północ oraz na północny wschód góry...

Karta ateńska z 1998

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne problemy rozwoju miast
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3087

Termin rewitalizacja posiada swoje uzasadnienie w Nowej Karcie Ateńskiej z 1998 roku w którym akcentowana jest potrzeba odnawiania zabudowy miejskiej w nawiązaniu do struktury miejskiej… Rewitalizacja jest procesem kompleksowym Potrzeba rewitalizacji: Powstawanie na obrzeżach miast nowych dzieln...

Aglomeracja miejska - charakterystyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne problemy rozwoju miast
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

Aglomeracja miejska: Specyficzny układ przestrzenno-strukturalny Wielowarstwowa struktura przestrzenna o określonym położeniu organizacji przestrzennej oraz funkcjonowaniu Aglomeracja miejska postrzegana jest przede wszystkim jako skupienie w pewnych nieodległych miejscach ludzi oraz wytworów dzi...

Aglomeracja i jej funkcjonowanie.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne problemy rozwoju miast
Pobrań: 28
Wyświetleń: 868

Aglomeracja Jądro - centrum Strefa peryferialna tego centrum Strefa zewnętrzna Funkcjonowanie aglomeracji Konkurencyjność jednostek o ludność, miejsca pracy itp. Komplementarność - współpraca (miejsca pracy - miejsca zamieszkania) Czasami konkurencyjność prowadzi do komplementarności Wynika...

Aglomeracje w Polsce i problemy w ich funkcjonowaniu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne problemy rozwoju miast
Pobrań: 35
Wyświetleń: 504

AGLOMERACJE W POLSCE W Polsce wg. Paryska 10 aglomeracji 3 monocentryczne 7 policentrycznych Górnośląska Warszawska Łódzka Krakowska Wrocławska Trójmiasto (policentryczna) Poznańska Szczecińska Lubelska Sudecka Podstawowe problemy funkcjonowania aglomeracji Spontaniczny rozwój Poga...

Anatomia miasta - definicja i kryteria delimitacji.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne problemy rozwoju miast
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1106

Anatomia Miasta Definicja miasta Zbiór jednostek ludzkich wyposażonych w budynki, ulice, nieruchomości oraz instytucje i administracje Wytwór natury ludzkiej, głównych ośrodek przemian cywilizacyjnych Funkcja 3 układów: rynku, zbiorowości, mieszkańców oraz centrum administracyjne Dobro wspólne...