Podstawowe zadania planistyczne gminy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1904
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe zadania planistyczne gminy - strona 1 Podstawowe zadania planistyczne gminy - strona 2

Fragment notatki:

Podstawowe zadania planistyczne gminy:
Ustalenie zasad kształtowanie polityki przestrzennej
Określenie zakresu i sposobu postępowania w sprawie przeznaczenia terenów pod zabudowę, sposobu i rodzaju zabudowy
Podstawowym dokumentem planistycznym w zakresie rozwoju społeczno-gopodarczego to strategia rozwoju, a za prawną podstawe takiego dokumentu uznano ustawę o samorządzie gminnym z dnia 8.03.1990
Planowanie rozwoju przestrzennego po 1989
Podstawę prowadzenie gospodarki przestrzennej na poziomie gminy regulują 2 dokumenty
MPZP
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Każdy plan posiadał część analityczną i planistyczną (przed 1989). Po 1989 plan ten podzielony na 2 (wcześniej wspomniane) dokumenty
Studium określa kierunki polityczna przestrzenne (pełni role planu ogólnego), studium nie ma mocy prawnej i zapisem studium należy się kierować przy realizacji planów, nie jest aktem prawa miejscowego, obliguje do działań tylko władze. Kazda gmina musi mieć studium
Plany nie są obowiązkowe ale maja charakter prawny
Wątpliwości (studium)
Nie jasna rola
Uwarunkowania można traktować jako wynik analizy stanu istniejącego
Kierunki - wynik polityki przestrzennej
Wątpliwości (MPZP)
Jedyny dokument planistyczny który ma moc prawną
Posiadanie MPZP jest podstawą do podejmowania decyzji odnośnie zagosp. Przestrz. Gminy( wycinków gminy a nie całości)
Ustawa nie mówi co ma składać się na treść takiego planu
Samorządy uważają że MPZP odpowiada części gminy a całości nie
Teren można zagospodarować tylko wtedy gdy jest on uwzględniony w MPZP jednak dokument nie jest obowiązkowy a zagospodarowanie przestrzenne konkretnego terenu dla którego nie zostal opracowany MPZP można dokonać na postawie decyzji administracyjnych tzw. „ustalenie warunków zabudowy” (nie może być konfliktów w sąsiedztwie , wszystko musi być tak zagosp żeby był ład
(3 wątpliwość) gmina jest TS a patrzy się na nią przez pryzmat działek, fragmentów dla których opracowuje się MPZP lub nie. Gminy nie traktuje się jako calości Nie można tworzyc PZP gmin okalających miasto bez uwzględnienia ich powiązania z miastem
Cecha charakterystyczna
Konsekwencje dla zagospodarowania przestrzennego
Dwudzielność
Studium i miejscowe plany
Nie koncepcyjność asystemowość
Brak planu ogólnego, gmina nie jest traktowana jako system terytorialny
Wybiórczość
Plany opracowywane dla wybranych obszarów gminy
Zbiurokratyzowanie i sformalizowanie
Gminę traktuje się instrumentalnie
Partykularyzm
Gminę traktuję się jako jednostkę samodzielną i wyizolowaną z otoczenia
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz