Podstawowe różnice między SUIKZP a MPZP

Nasza ocena:

3
Pobrań: 3822
Wyświetleń: 6335
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe różnice między SUIKZP a MPZP - strona 1

Fragment notatki:

Istnienie tych dwóch dokumentów warunkuje przebieg prac związanych z planowaniem przestrzennym gminy. Podstawowe zależności pomiędzy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: MPZP jest dokumentem pierwszego rzędu, ale jego ustalenia muszą być zgodne SUIKZP, które ma charakter koordynujący i uchwalane jest wcześniej
SUIKZP określa kierunki polityki przestrzennej w zakresie przeznaczania i zagospodarowywania terenów, ale to na podstawie MPZP wydaje się decyzje administracyjne dotyczące zabudowy
SUIKZP określa tereny szczególne, takie jak np. Parki Narodowe, lecz to MPZP sporządzane dla takich obszarów ustalają odpowiednie zasady ich ochrony i zagospodarowania Podstawowe różnice między SUIKZP a MPZP: SUIKZP MPZP Akt kierownictwa wewnętrznego, charakter ogólny, informacyjny o gminie
Prawo powszechnie obowiązujące, charakter szczegółowy, podstawa planowania Sporządzane obligatoryjnie
Nie ma obowiązku sporządzania
Opracowywane dla całego obszaru gminy
Opracowywany dla określonego obszaru w granicach gminy Nie może być podstawą do wydawania decyzji administracyjnych Jest podstawą do wydawania decyzji administracyjnych Określa kierunki polityki przestrzennej, lecz nie może ingerować w sposób zagospodarowania i przeznaczania terenów
Określa sposób zagospodarowania i przeznaczenie terenów
Dokument określający pożądany stan zagospodarowania przestrzennego
Przesądza o przyszłym kształcie zagospodarowania przestrzennego
Dokument II rzędu, ale uchwalany jako pierwszy
Dokument I rzędu, ale uchwalany na podstawie SUIKZP
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz