Metodyka opracowania akt spraw

note /search

Alternatywne źródła energii - surowce odnawialne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1064

Alternatywne źródła energii (surowce odnawialne) - inne niż klasyczne źródła energii, jakimi są paliwa naturalne. energia geotermalna - Możliwość wykorzystania tego typu energii występuje na ponad 60% powierzchni kraju. Z powodu wysokich kosztów odwiertów, najbardziej korzystne wydaje się wykorzyst...

Budżet Unii Europejskiej - plan dochodów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 889

Budżet Unii Europejskiej   to plan dochodów i wydatków Unii Europejskiej sporządzany na okresy roczne, a także na   okresy programowania . D ochody : tradycyjne środki własne (tj. opłaty rolne oraz cła) - z opłat rolnych i celnych...

Czynnik rozwoju regionalnego - własność regionu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 56
Wyświetleń: 637

Czynnik rozwoju regionalnego - pewna własność regionu istotna dla kształtowania się innych własności regionu, wywierająca wpływ na jego rozwój społeczno - gospodarczy. Do czynników rozwoju regionu należy zaliczyć: Rozwój strefy instytucjonalnej gospodarki rynkowej - głównymi składnikami tej strefy...

Dokumenty planistyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2590

Dokumenty planistyczne obowiązujące w polskim systemie planowania Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju wizja stanu zagospodarowania kraju sformułowana na określony czas jest dokumentem wiążącym dla organów administracji publicznej koncepcja ta powinna stanowić punkt wyjścia dla ...

Dystanse interpersonalne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1729

Dystanse interpersonalne - jeden z objawów zachowań społeczno-przestrzennych człowieka, sposoby ich traktowania są ważnymi komunikatami niewerbalnymi. Odległość, jaką ludzie zachowują w stosunku do innych osób, pokazuje między innymi stosunek emocjonalny do rozmówcy, status społeczny, typ prowadzon...

Eksploatacja górnicza

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1022

Eksploatacja górnicza - zespół czynności mający na celu wydobycie kopaliny użytecznej z miejsca jej występowania. Metoda odkrywkowa - Wydobywają głównie węgiel w USA i Australii. Jej zaletą jest bardzo niski koszt wydobycia. Wadą jes...

Fizjografia planistyczna i jej cele.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1995

Fizjografia planistyczna jest praktycznym wykorzystaniem geografii fizycznej w gospodarce przestrzennej. Jest to interdyscyplinarna gałąź nauki o środowisku przyrodnicz...

Geodezyjne dane pomiarowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 917

1. Geodezyjne dane pomiarowe - są dokonywane przez geodetów przy pomocy instrumentów pomiarowych (teodolity, tachimery, niwelatory, dalmierze, odbiorniki GPS). Istotne dla systemów GIS pomiary wykonywane są najczęściej podczas inwentaryzacji różnych obiektów, a ich wyniki trafiają do państwowego za...

Główne bariery rozwoju lokalnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 140
Wyświetleń: 987

Główne bariery rozwoju lokalnego. Bariery rozwoju: Niedorozwój infrastrukturalny - Brak odpowiednio rozwiniętej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej może spowodować zahamowanie wzrostu rozwoju transportu oraz handlu. Im lepiej rozwinięty poziom komunikacji tym szybszy rozwój lokalny. Brak wo...

Czynniki nierównomiernego rozmieszczenia ludności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2436

Główne czynniki nierównomiernego rozmieszczenia ludności na świecie. Charakterystyczną cechą współczesnego rozmieszczenia ludności jest tendencja do skupiania się w wielkich ośrodkach miejskich. Nierównomierne rozmieszczenie ludności na świecie tylko częściowo jest zależne od czynników zróżnicowani...