Geodezyjne dane pomiarowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geodezyjne dane pomiarowe - strona 1

Fragment notatki:

1. Geodezyjne dane pomiarowe - są dokonywane przez geodetów przy pomocy instrumentów pomiarowych (teodolity, tachimery, niwelatory, dalmierze, odbiorniki GPS). Istotne dla systemów GIS pomiary wykonywane są najczęściej podczas inwentaryzacji różnych obiektów, a ich wyniki trafiają do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub do archiwów przedsiębiorstw prywatnych i instytucji.
2. Mapy - skanowane, a powstały obraz rastrowy podlegał geometryzacji i wpasowaniu w układ współrzędnych geodezyjnych, co z kolei pozwala pozyskać współrzędne poszczególnych obiektów pokazanych na mapie (wektoryzacja, digitalizacja). Obecnie korzysta się z tej metody już coraz rzadziej. Zakres skal map wykorzystywanych do pozyskiwania informacji przestrzennej wynosi na ogół od 1: 50 000 do 1: 500. 3. Dane fotogrametryczne i teledekcyjne - pomiary fotogrametryczne i teledekcyjne polegają przede wszystkim na wykorzystaniu czujników wizualnych lub czujników innej części elektromagnetycznego spektrum, takich jak termiczny czujnik podczerwieni, wysokiej jakości radar lub laser. W ten sposób powstają zdjęcia lotnicze, fotogrametryczne zdjęcia naziemne obiektów, zdjęcia satelitarne. Wynikiem pomiaru mogą też być zbiory danych wytwarzane podczas skanowania laserowego.
4. Wektorowe bazy danych przestrzennych - są tworzone przez państwowe służby geodezyjne lub kartograficzne. Bazy te zawierają dane o charakterze pozwalającym na lokalizacje innych obiektów i zjawisk istotnych z punktu widzenia wielu branż i specjalistów. 5. Nieprzestrzenne dane opisowe - to zbiór nazw i liczb, cech jakościowych lub ilościowych obiektów. Sposób prezentacji graficznej obiektu może w pewnym stopniu wyrażać część przyporządkowanych mu atrybutów nieprzestrzennych. Pozwala na uproszczenie przetwarzania danych. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz