Czynnik rozwoju regionalnego - własność regionu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynnik rozwoju regionalnego - własność regionu - strona 1

Fragment notatki:

Czynnik rozwoju regionalnego - pewna własność regionu istotna dla kształtowania się innych własności regionu, wywierająca wpływ na jego rozwój społeczno - gospodarczy.
Do czynników rozwoju regionu należy zaliczyć: Rozwój strefy instytucjonalnej gospodarki rynkowej - głównymi składnikami tej strefy są banki i procesy prywatyzacji gospodarki. Szczególną rolę odgrywają centrale bankowe, które są zlokalizowane w regionie, a ich działalność ma również charakter ponadregionalny, ponieważ daje impuls do rozwoju otoczenia biznesu. Prywatyzacja jest głównym czynnikiem restrukturyzacji gospodarki i zwiększania jej efektywności. Badanie jej skutków wykazuje, że prowadzi ona do wzrostu gospodarczego regionu przejawiającego się we wzroście dochodu regionalnego i spadku bezrobocia. Otoczenie biznesu - wyposażenie instytucjonalne będące istotnym czynnikiem rozwoju regionów. Składa się ono z agencji, ośrodków, fundacji, stowarzyszeń, izb gospodarczych wspierających przedsiębiorczość i działalność gospodarczą, oraz firm usługowych o charakterze komercyjnym. Otoczenie biznesu zapewnia nowoczesną obsługę przedsiębiorstw i przyciąga nowych inwestorów do regionu. Innowacyjność -Procesy generowania i rozpowszechniania innowacji w regionie kształtują środowisko innowacyjne. Tworzą je: ośrodki naukowe, centra innowacji, inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne, parki naukowe. Środowisko innowacyjne regionu jest nie tylko zbiorem instytucji działających na polu innowacyjności, ale również układem relacji miedzy nimi o charakterze współpracy, która prowadzi do integracji tego środowiska i wywołuje dalszy rozwój innowacji. Klimat społeczny - składa się z norm i reguł zachowań społecznych wynikających z tradycji regionu (np. pracowitość, skłonność do oszczędzania i inwestowania, przedsiębiorczość, docenianie znaczenia edukacji, solidarność społeczna, zaufanie społeczne, sprawność organizacyjna. Współcześnie za istotne składniki klimatu społecznego uznaje się kapitał ludzki (wiedza, umiejętności i kompetencje, zdolności innowacyjne jednostek) i kapitał społeczny (normy, wartości umożliwiające współpracę wewnątrz grupy i między grupami społecznymi) Inwestycje zagraniczne - uznawane są za najważniejszy czynnik rozwoju regionów, gdyż prowadzą w skali globalnej do wzrostu produktu globalnego oraz eksportu, oraz w skali regionalnej do wzrostu dochodów ludności i zmniejszenia bezrobocia. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz