Park technologiczny

note /search

Czynnik rozwoju regionalnego

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

innowacyjne. Tworzą je: ośrodki naukowe, centra innowacji, inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne...

Geografia ekonomiczna - 8d

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 931

, w których koncentrują się parki technologiczne i parki naukowe. Ich powstanie wiąŜe się z trzecią rewolucją przemysłową...

Gospodarka oparta na wiedzy

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Gospodarka oparta na wiedzy
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2065

a wcale tak nie jest(jest falszywy)(wyolbrzymienie). Park technologiczny - jest to zespół wyodrębnionych...