Gospodarka oparta na wiedzy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2030
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka oparta na wiedzy - strona 1 Gospodarka oparta na wiedzy - strona 2 Gospodarka oparta na wiedzy - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 12 stron i porusza zagadnienia takie jak: wiedza, racjonalizm, modele zarządzania wiedzą, informacje, wiedza, mądrość, charakterystyka wiedzy, klasyfikacja wiedzy, wiedza typu wiedzieć co, know-what, wiedza typu wiedzieć dlaczego know-why, wiedza typu wiedzieć jak, know-how, wiedza typu wiedzieć kto, know-who, wiedza skodyfikowana, wiedza cicha lub ukryta, niejawna, rewolucja przemysłowa, składniki twórczej osobowości, zdolności intelektualne, temperament, gospodarka oparta na wiedzy, fazy procesu badawczo-rozwojowego. Ponadto, notatka zawiera informacje dotyczace zagadneiń takich jak: Knowledge Assesment Methodology, innovation drivers, wskaźniki prowadzące, knowledge creation, wskaźniki wiedzy, innovation and enterepreneurship, innowacje i przedsiębiorczość, applications, zastosowania, inteeltual property, intelektualna własność, rola kapitału intelektualnego w rozwoju przedsiębiorstw, kapitał intelektualny, kapitał pracowniczy, kapitał strukturalny, kapitał rynkowy, platforma wartości. Notatka zawiera równiez informacje na temat pojęć takich jak: metody wyceny kapitału intelektualnego, standardy wyceny, wartość rynkowa, wartość akwizycyjna, wartość inwestycyjna, wskaźnik Tobin Q, Indeks Kierowania Wartości, zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, poziomy zarządzania wiedzą, zarzadzanie kapitalem Dell Computer, punkt przegięcia, park technologiczny, Dolina Krzemowa.

Wiedza-to uzasadnienie i prawdziwe przekonanie (Platon, „Fedon”). Definicja Platona jest daleka od doskonałości z punktu widzenia logiki. Zgodnie z nią bowiem, nasz pogląd na jakiś temat nie tworzy jeszcze prawdy, dopóki istnieje najmniejsza choćby możliwość, że nasze przekonanie jest błędne. Stąd poszukiwanie wiedzy w zachodniej myśli filozoficznej mocno obciążone jest sceptyzmem.
Istnieją dwie wielkie…w zachodniej epistemologii: racjonalizm i empiryzm.
Racjonalizm stawia tezę, że prawdziwa wiedza nie pochodzi ze zmysłowych doświadczeń, ale jest owocem pewnych idealnych procesów zachodzących w umyśle. Zgodnie z tym poglądem, istnieje wiedza a priori, która nie musi szukać uzasadnienia w doświadczeniu zmysłowym. Prawdę absolutna można wywieść z racjonalnego rozumowania opartego na aksjomatach (matematyka).
Empiryzm twierdzi, że nie istnieje wiedza a priori, a jedynym źródłem wiedzy jest doświadczenie zmysłowe. Wszystko w świecie posiada wewnętrzne obiektywne istnienie, nawet jeśli postrzega się cos co jest jedynie iluzją, to sam fakt, iż coś jest postrzegane, jest znaczący. Nauki doświadczalne są klasycznymi przykładami tego punktu widzenia.
Metody zdobywania wiedzy:
-racjonalizm dowodzi, że wiedza może być osiągnięta dedukcyjnie poprzez odwołanie się do umysłowych konstruktów, takich jak pojęcia, prawa i teorie;
-empiryzm utrzymuje, że wiedzą…
MODELE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ
Informacje-dane uporządkowane i przedstawione w konkretnym kontekście.
Wiedza-są to informacje o określonej strukturze, pozyskane w określonym celu lub dla określonego zastosowania, zinterpretowane przez konkretną osobę
-wyciągnięte wnioski z informacji
-ściśle powiązana z konkretna osobą;
Mądrość-jest to wiedza połączona z intuicją i możliwością efektywnego wykorzystywania wiedzy.
CHARAKTERYSTYKA WIEDZY
Istotę wiedzy jako nowoczesnego zasobu przedsiębiorstwa można opisać przedstawiając jej charakterystyczne cechy:
a)wiedza zajmuje priorytetowe miejsce wśród pozostałych zasobów, ma ona strategiczne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa (cecha dominacji);
b)wartość zasobów wiedzy jest n

(…)

… od wartości rynkowej to przedsiębiorstwo realizuje zysk monopolistyczny. Wskaźnik ten jest bardziej wiarygodny od poprzedniego.
Ad.3
Jest to metoda opracowana przez rachunkowców przez Stany Zjednoczone w latach 20-stych i 30-stych. Goodwill- netupacja firmy.
Metoda ta polega na obliczeniu wartości bieżącej netto nadwyżki jakie osiąga przedsiębiorstwo ponad zwrot zaangażowanych aktywów fanansowych.
Działanie…
… wykorzystywać wiele osób w różnych miejscach jednocześnie; posiadacz wiedzy nie ma prawa na jej wyłączność, z wyjątkiem, gdy posiada patent lub wzór użytkowy;
d)wiedza ma zdolność do materializowania się, czyli uzewnętrzniania się w produktach i usługach, co powoduje, że podlega imitacji;
e)brak jest jednoznacznej korelacji między wielkością zasobów wiedzy a korzyściami z jej posiadania dla przedsiębiorstwa…
… wynalazcy, Steve Jobs i Steve Woznak, jako pierwsi wymyślili komputer osobisty. Jobs pełnił role ekonomicznego umysłu „Apple”, podczas gdy Wozniak był ekspertem od elektroniki. Rozwój komputera osobistego trwał nieprzerwanie. W 1975 r. IBM wyprodukował przenośny komputer wielkości walizki. W 1981 r. pojawia się pierwszy PC wyprodukowany przez IBM. Ostanie lata to sukces komputerów przenośnych-laptopów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz