Kapitał intelektualny - wykład 7, (sem IV)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1638
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kapitał intelektualny - wykład 7, (sem IV) - strona 1 Kapitał intelektualny - wykład 7, (sem IV) - strona 2 Kapitał intelektualny - wykład 7, (sem IV) - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 7
Model H. Saint- Onge'a
Według koncepcji value platform opracowanej przez H. Saint- Onge'a kapitał intelektualny składa się z trzech elementów:
Kapitał ludzki- obejmuje wiedzę, którą posiada każdy pracownik zatrudniony w firmie
Kapitał klientów- obejmuje wartość jaką odnosi przedsiębiorstwo wykorzystując relacje z otoczeniem rynkowym.
Kapitał organizacyjny- obejmuje umiejętności firmy rozwijane w celu sprostowania wymaganiom rynkowym
Model ten wskazuje, że kapitał ludzki jest podstawą pozyskiwania kapitału organizacyjnego firmy oba zaś współpracują generując kapitał klientów.
W centrum leży kapitał finansowy, czyli wartość wytworzona przez wszystkie trzy kategorie kapitału intelektualnego.
Wartość przedsiębiorstwa nie wynika z pojedynczego elementu kapitału intelektualnego, ale jest skutkiem relacji zachodzących między jego wszystkimi składnikami. Im większe współdziałanie, tym większa wartość dla przedsiębiorstwa.
Model N. Bontisa
N. Bontis to dyrektor Instytutu Badań nad Kapitałem Intelektualnym. Podobnie jak H. Saint- Onge wyróżnia trzy składniki kapitału intelektualnego:
Kapitał ludzki- wiedza i umiejętności ludzi.
Kapitał relacyjny- obejmuje nie tylko relacje z otoczeniem, ale także relacje przedsiębiorstwa z dostawcami.
Kapitał strukturalny- zawiera te aktywa organizacji (znaki handlowe, patenty, wyposażenie, budynki), które pozostają w przedsiębiorstwie.
Model A. Brooking
Według A. Brooking kapitał intelektualny można opisać za pomocą następujących kategorii:
Aktywa dotyczące ludzi- doświadczenie, zdolności twórcze, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów, zdolności przywódcze, przedsiębiorczość, odporność na stres,
Aktywa rynkowe- określają potencjał organizacji związany z ryzkiem. Należą do nich marka, klienci i ich lojalność, kanały dystrybucji oraz reklama,
Aktywa infrastruktury- zawarte są w technologiach, metodach i procesach. Należą do nich kultura firmy, procedury i standardy, metody zarządzania, bezy danych i systemy komunikacyjne.
Aktywa własności intelektualnej- obejmują marki, znaki handlowe, petenty i prawa autorskie. Właśnie własność intelektualna stanowi prawny mechanizm ochronny wielu aktywów niematerialnych. Model G. roosa i J. Roosa
G. Roos i J. Roos dzielą kapitał intelektualny na następujące kategorie:
Kapitał ludzki- który jest źródłem powstawania wiedzy w firmie, a także czynnikiem pierwotnym wobec pozostałych dwóch rodzajów kapitału intelektualnego. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz