Kapitał intelektualny

note /search

Kapitał intelektualny - wykład 1, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Kapitał intelektualny
Pobrań: 147
Wyświetleń: 819

Wykład 1 15.02.2011 Egzamin- test (jednokrotnego wyboru) 20 pyt. + 2,3 pytania opisowe Aktywa niematerialne w przedsiębiorstwie - 80% (zasada Pareto) Patenty, procesy, umiejętności, technologie, wiedza, informacje, klienci, dostawcy, doś...

Kapitał intelektualny - wykład 2, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Kapitał intelektualny
Pobrań: 126
Wyświetleń: 651

WYKŁAD 2 01.03.2011 AKCEPTACJA WIEDZY ORZEZ PRACOWNIKÓW: - nauka przez czytanie -10% - nauka przez słuchanie - 20% - nauka przez przyglądanie się - 30% -nauka przez przyglądanie się i słuchanie- 50% - nauka przez zastosowanie praktyczne- 90% KAPITAŁ INTELEKTUALNY obejmuje wg. J. Rossa: STRA...

Kapitał intelektualny - wykład 3, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Kapitał intelektualny
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1008

WYKLAD 3 SKANDIA - kapitał intelektualny w praktyce NAWIGATOR SKANDII Widzieć i działać „Widzieć i zrozumieć to zbyt mało, aby dokonać ulepszeń, trzeba jeszcze być zdolnym do efektywnego oddziaływania na bieg spraw” - Shigeo Shingo Przysłownie Chińskie: „Gdy wieją

Kapitał intelektualny - wykład 4, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Kapitał intelektualny
Pobrań: 56
Wyświetleń: 721

WYKŁAD 4 08.03.2011 Twórcy nauki o kapitale intelektualnym: Luca Pacioli -twórca współczesnej rachunkowości Dawid Teece - znawca zarządzania strategicznego Brian Hall Karl- Eric Sveiby- prekursor szwedzkiego ruchu w dziedzinie zarządzan...

Kapitał intelektualny - wykład 5, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Kapitał intelektualny
Pobrań: 77
Wyświetleń: 616

Wykład 5 15.03.2011 r. Kwestie społeczne w zarządzaniu kapitałem ludzkim: Przedsiębiorstwa winny tworzyć warunki umożliwiające organizacyjne uczenie się, kreowanie wiedzy i tworzenie innowacji S. Chowdhury uważa, że organizacje muszą nauczyć się przyciągać i zatrzymywać utalentowanych ludzi, tu p...

Kapitał intelektualny - wykład 6, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Kapitał intelektualny
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1295

Wykład 6 22.03.2011 Pojęcia związane z kapitałem intelektualnym: Wycena kapitału intelektualnego- obejmuje określenie wartości kapitału intelektualnego na podstawie miernika lub systemu mierników Odpowiednio wyceniony kapitał intelektualny może być przedmiotem sprzedaży, dzierżawy, użyczenia czyl...

Kapitał intelektualny - wykład 7, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Kapitał intelektualny
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1645

WYKŁAD 7 Model H. Saint- Onge'a Według koncepcji value platform opracowanej przez H. Saint- Onge'a kapitał intelektualny składa się z trzech elementów: Kapitał ludzki- obejmuje wiedzę, którą posiada każdy pracownik zatrudniony w firmie Kapitał klientów- obejmuje wartość jaką odnosi przedsiębiors...

Kapitał intelektualny - wykład 8, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Kapitał intelektualny
Pobrań: 77
Wyświetleń: 665

WYKŁAD 8 Model A. Fazlagicia i W. Kurowskiego Zakładali oni podział kapitału intelektualnego na cztery grupy: Zasoby ludzkie- jest to intelekt pracowników. Który dostarcza know- how i wiedzę ważną dla firmy. Zasób ten uwzględnia kolektywne doświadczenia, kompetencje oraz ogólne predyspozycje prac...

Kapitał intelektualny - wykład 9, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Kapitał intelektualny
Pobrań: 154
Wyświetleń: 847

Wykład 9 29.03.2011 Metody wyceny kapitału intelektualnego Monitor Aktywów Niematerialnych MAN (Intanglible Assets Monitor) umożliwia zaprezentowanie stopnia rozwoju kapitału intelektualnego oraz efektywności jego wykorzystania w postaci liczb. Opracowany został przez K.E. Sveiby do celów pomiar...

Kapitał intelektualny - wykład 10, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Kapitał intelektualny
Pobrań: 49
Wyświetleń: 735

WYKŁAD 10 Podejmując próbę badania kapitału intelektualnego w organizacji należy, zdaniem A, Sokołowskiej uwzględnić: Zestaw wskaźników, których winien być reprezentatywny Przy konsolidacji wskaźników należy zachować równowagę pomiędzy ilością wskaźników, a ich zawartością informacyjną,