Kapitał intelektualny - wykład 10, (sem IV)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kapitał intelektualny - wykład 10, (sem IV) - strona 1 Kapitał intelektualny - wykład 10, (sem IV) - strona 2 Kapitał intelektualny - wykład 10, (sem IV) - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 10
Podejmując próbę badania kapitału intelektualnego w organizacji należy, zdaniem A, Sokołowskiej uwzględnić:
Zestaw wskaźników, których winien być reprezentatywny
Przy konsolidacji wskaźników należy zachować równowagę pomiędzy ilością wskaźników, a ich zawartością informacyjną, poziomem istotności informacji i tendencjami, na jakie wskazują
Konieczna jest także agregacja wskaźników, która umożliwia ich porównywanie,
Przypisywanie wag wskaźnikom winno uwzględniać ich rolę oraz siłę wpływu poszczególnych elementów na tworzenie jego wartości.
Próba zestawienia wskaźników ma na celu ich porównanie i określenie tendencji, a w przyszłości również stworzenie karty wyników kapitału intelektualnego
Konieczne jest cykliczne odnawianie wartości wskaźników uzyskanych z pomiaru kapitału intelektualnego
Zaangażowanie różnych grup w badanie kapitału intelektualnego jest podstawowym warunkiem koniecznym dla zapewnienia rzetelności prowadzonych analiz
Trudności w pomiarze kapitału intelektualnego
Zdecydowana większość elementów kapitału ludzkiego jest niematerialna i trudno je ująć w sposób wartościowy
Brak zasad wyceny zasobów niematerialnych, które składają się na kapitał intelektualny
W skład kapitału intelektualnego wchodzą specyficzne elementy kapitału ludzkiego i strukturalnego
Dotychczasowo nie ustalono do końca zasad, a także wytycznych dla tworzenia sprawozdań dotyczących kapitału intelektualnego
Konieczne jest opracowanie wykazu miar dla pomiaru kapitału intelektualnego, a także sposobów, które umożliwiałyby stworzenie bazy dla porównywania danych
Przesłanki mierzenia kapitału intelektualnego:
Użyteczność w formułowaniu strategii, której realizacja mogłaby być skoncentrowana na rozwoju niematerialnych zasobów będących głównym kreatorem wartości rynkowej przedsiębiorstwa,
Poprawa kluczowych wskaźników w celu oceny stopnia realizacji celów strategicznych,
Uzupełnienie informacji na temat stanu aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa
Pomiar Kapitału intelektualnego, trudności
Pomiar jest używany za najtrudniejszą część złożonego procesu zarządzania kapitałem intelektualnym
Trudność tego procesu wynika z tego, że kapitał intelektualny dotyczy przede wszystkim jakości aktywów, a nie ilości.
MODEL II - Model VAIC (Value Added Intellectual … sprawdz)
Metodę opracował Ante Pulić
W metodzie wartość dodana, jaką wytwarza przedsiębiorstwo jest definiowana jako różnica pomiędzy przychodami, a wszystkimi kosztami, poza tymi, które są związane z siłą roboczą. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz