Kapitał intelektualny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2275
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kapitał intelektualny - strona 1 Kapitał intelektualny - strona 2

Fragment notatki:


Kapital intelektualny oznacza posiadaną wiedzę doświadczenie, technologię organizacyjną, stosunki z klientami i umiejętności zawodowe. Typy kapitału intelektualnego kap. ludzki (podstawowy potencjał org.), kap. organizacyjny (zdolność przekształcania kapitału ludzkiego w konkretne produkty), kapitał rynkowy (kompetencje w zakresie zarządzania i integracji zewnętrznch obszarów z interesariuszami firmy), kapitał innowacyjny (zdolność do ciągłego ulepszania i rozwijania całego potencjału i zmiennych srodowiskowych) Elementy kapitału strukturalnego w ujęciu Skandii: kapital kliencki (związki z klientami, posiadana baza klientów, zarządzanie kluczowymi klientami), kaptał organizacyjny (kapitał procesów-struktura organizacyjna, strategia i systemy działania), kapitał strukturalny (obejmuje wszystko co jestzdolnością przedsiębiorstwa i wspiera produktywność pracowników, jest własnością przedsiębiorstwa i może być przedmiotem obrotu handlowego), kapitał ludzki (talentz, wiedza, umiejetnosci i kompetencje. Pomiar kapitału intelektualnego org. miary zewnętrzne: porównanie wart. rynkowej z wart. księgową „q” Tobina, skalkulowana wartość dodana (CIV), wewnętrzne: rachunkowość zas. ludzkich, nawigator Skandii, zrównowazona karta wyników, model oparty na koncepcji platformy wartości Cztery kategorie metod pomiaru kapitału intelekt. w org : metody oparte o kapitalizację rynkową (`q' Tobina - stosunek rynkowej wartośc firmy do kosztu odtworzenia jej aktywow), metody oparte o zwrot na aktywach (VAiC, CIV), metody bezpośredniego pomiaru kapit. intelekt. (Technology broker - suma aktywów zidentyfikowanych w drodze szacowania odpowiedzie 20 pytań), metody kart punktowych (nawigator Skandii, awigator Kapitału Intelektualnego Stewarta, Monitor Aktywów Niematerialnych Sveiby'ego. Nawigator Skandii model wyceny kapitału intelektualnego na kształt domu, zawiera 91 mierników w pieciu obszarach: finanse, ludzie klienci, procesy, rozwój. Nie tylko mierzy ale i steruje nim. Cel sterowania to poszukiwanie nowego języka dynamicznej sprawozdawczości. Lączy ze sobą wszystkie obszary kapitału intelektualnego (kap ludzki, strukturalny, kliencki, nadaje im zrozumiały kształt i podkreśla role tego zasobu w org. Ocena kapitalu intelektualnego dwa podejścia: 1) szacuje ogolny poziom kapitału intelektualnego w postaci jednej formuły matematycznej pozwalający na ocenę tej wielkości. (B. Lev, P.A. Strassmann, J. Tobin). 2) modele umożliwiające pomiar zarówno ogólnej wartości kapitału intelektualnego org. jak i ocenę stanu budujących ten kapitał elementow składowych. Model platformy wartości : tworząc wartość finansową organizacji w oparciu o jej kapitał intelektualny należy zarzadzać kapitałem ludzkim, kapitałem klienckim, kapitałem organizacyjnym. Jest częścią wspólną wszystkich płaszczyzn kapitału int. danej organizacji. Im bardziej harmonijnie one funkcjonują tym większa platforma wartości (wartość finansowa kapitału intelektualnego). ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz