Gospodarowanie zasobami niematerialnymi

note /search

Kapitał intelektualny i zasoby niematerialne

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Gospodarowanie zasobami niematerialnymi
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1680

Kapitał intelektualny oznacza posiadaną wiedzę, doświadczenie, technologię organizacyjną, stosunki  z klientami i umiejętności zawodowe, które dają Skandii przewagę konkurencyjną na rynku.  Kapitał finansowy          kapitał intelektualny          Kapitał ludzki      kapitał strukturalny         ...

Gospodarowanie zasobami

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Gospodarowanie zasobami niematerialnymi
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1358

Istota i specyfika zasobów : zasoby - wszystko co pozostaje w dyspozycji przeds i wpływa na jego funkcjonowanie(Stankiewicz), wszystkie elementy materialne i niemat niezbędne do skutecznej i efektywnej realizacji celów. Atrybuty zasobów : mogą być materialne i niemat, mogą być kupowane na rynkach...

Kapitał intelektualny

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Gospodarowanie zasobami niematerialnymi
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2520

Kapital intelektualny oznacza posiadaną wiedzę doświadczenie, technologię organizacyjną, stosunki z klientami i umiejętności zawodowe. Typy kapitału intelektualnego kap. ludzki (podstawowy potencjał org.), kap. organizacyjny (zdolność przekształ...