Gospodarowanie zasobami niematerialnymi

Kapitał intelektualny i zasoby niematerialne

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr Anna Pietruszka-Ortyl
  • Gospodarowanie zasobami niematerialnymi
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1568

Kapitał intelektualny oznacza posiadaną wiedzę, doświadczenie, technologię organizacyjną, stosunki  z klientami i umiejętności zawodowe, które dają Skandii przewagę konkurencyjną na rynku.  Kapitał finansowy          kapitał intelektualny          Kapitał ludzki      kapitał strukturalny         ...

Gospodarowanie zasobami

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr Anna Pietruszka-Ortyl
  • Gospodarowanie zasobami niematerialnymi
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1281

Istota i specyfika zasobów : zasoby - wszystko co pozostaje w dyspozycji przeds i wpływa na jego funkcjonowanie(Stankiewicz), wszystkie elementy materialne i niemat niezbędne do skutecznej i efektywnej realizacji celów. Atrybuty zasobów : mogą być materialne i niemat, mogą być kupowane na rynkach...

Kapitał intelektualny

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr Anna Pietruszka-Ortyl
  • Gospodarowanie zasobami niematerialnymi
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2310

Kapital intelektualny oznacza posiadaną wiedzę doświadczenie, technologię organizacyjną, stosunki z klientami i umiejętności zawodowe. Typy kapitału intelektualnego kap. ludzki (podstawowy potencjał org.), kap. organizacyjny (zdolność przekształ...