Kapitał intelektualny - wykład 8, (sem IV)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kapitał intelektualny - wykład 8, (sem IV) - strona 1 Kapitał intelektualny - wykład 8, (sem IV) - strona 2 Kapitał intelektualny - wykład 8, (sem IV) - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 8
Model A. Fazlagicia i W. Kurowskiego
Zakładali oni podział kapitału intelektualnego na cztery grupy:
Zasoby ludzkie- jest to intelekt pracowników. Który dostarcza know- how i wiedzę ważną dla firmy. Zasób ten uwzględnia kolektywne doświadczenia, kompetencje oraz ogólne predyspozycje pracowników.
Aktywa intelektualne- są to opisy skodyfikowanej wiedzy, która może być przedmiotem innowacji lub sprzedaży.
Własności intelektualne- są to aktywa, które są prawnie chronione tj. licencje, prawa autorskie, marka, własności niematerialne i prawne
Model R. Kaplana i D. Nortona
Istota Zrównoważonej Karty Wyników:
Perspektywa Finansowa
Jak powinni nas postrzegać nasi udziałowcy, abyśmy osiągnęli sukces finansowy,
Perspektywa Klienta
Jak powinni nas postrzegać klienci, abyśmy mogli dalej spełniać ich oczekiwania,
Perspektywa procesów Wewnętrznych
Jakie procesy musimy doskonalić aby klienci i właściciele byli zadowoleni,
Perspektywa Uczenia się i rozwoju
Jak zachowywać zdolność do zmian i budowy aktywów tworzących źródło przewagi konkurencyjnej Funkcje Kapitału Intelektualnego:
Jeżeli dostępny składnik kapitału intelektualnego nie jest wykorzystywany w kreowaniu wartości i generowaniu przychodów i zysków, a ponadto firma nie zamierza dokonywać żadnej transakcji z nim związanej (sprzedaż, użyczenie, dzierżawa, przekazanie) to taki składnik stanowi pasywny element kapitału intelektualnego.
Jeżeli dostępny składnik kapitału intelektualnego jest wykorzystywany do kreowania wartości, jako aktywa generujące przychody i zyski to jest to aktywny składnik kapitału intelektualnego
Firma o wysokim poziomie kapitału intelektualnego stanowią często przedmiot transakcji w procesach korporacyjnych fuzji i przejęć.
Ceny płacone w tych transakcjach zwłaszcza w sektorach „wysokich technologii” są bardzo wysokie i często przewyższają wartość księgową przejmowanej firmy.
Funkcje kapitału intelektualnego
W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa konkurują o kapitał intelektualny, który zdobywają na drodze akwizycji, fuzji, przejęć organizacji, który posiadają takie aktywa niematerialne (polityka Microsoftu)
Zasoby ludzkieKnow howPamięć instytucjonalnaUmiejętnościKreatywność
Aktywa intelektulaneDokumentacja systemowaNowe projekty B+RKapitał procesów innowacja
Perspektywa klienta
Perspektywa finansowa
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz