Kapitał intelektualny - wykład 2, (sem IV)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kapitał intelektualny - wykład 2, (sem IV) - strona 1 Kapitał intelektualny - wykład 2, (sem IV) - strona 2 Kapitał intelektualny - wykład 2, (sem IV) - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 2
01.03.2011
AKCEPTACJA WIEDZY ORZEZ PRACOWNIKÓW:
- nauka przez czytanie -10%
- nauka przez słuchanie - 20%
- nauka przez przyglądanie się - 30%
-nauka przez przyglądanie się i słuchanie- 50%
- nauka przez zastosowanie praktyczne- 90%
KAPITAŁ INTELEKTUALNY obejmuje wg. J. Rossa:
STRATEGIĘ, w tym.:
-rozwój wiedzy w tym: organizacyjne uczenie się, efektywne komunikowanie się, innowacje
-rezonans wiedzy w tym: zarządzanie wiedzą, kluczowe kompetencje, aktywa niewidzialne
POMIAR w tym:
- rachunkowość zasobów ludzkich
-karty wyników, w tym: zrównoważoną Kaplana i Nortona
Źródła koncepcji kapitału intelektualnego- nurty badawcze:
- pierwszy powiązany jest ze strategią kreacji i wykorzystywania wiedzy oraz relacji jaka zachodzi pomiędzy wiedzą, a tworzeniem wartości
- drugi odnosi się do sprawozdawczości i podkreśla konieczność rozwoju nowego systemu informacji, pomiaru danych niefinansowych oraz wskazania relacji między wskaźnikami finansowymi i niefinansowymi działalności firmy
Przedsiębiorstwo to drzewo:
-część naziemna to obecny stan przedsiębiorstwa jako żywego organizmu przedstawiony poprzez pień, gałęzie, liście i owoce- opisy struktury organizacyjnej, raporty roczne i różne inne dokumenty.
- część podziemna to system korzeniowy, stanowiący 50%, rozważanie problematyki kapitału intelektualnego firmy to studiowanie korzeni wartości przedsiębiorstwa, ponieważ one przesądzają o jego przyszłych wynikach.
Kapitał intelektualny to podstawa przedsiębiorczości i sukcesu
Kapitał intelektualny zawsze jest związany z:
- wiedzą, doświadczeniem ludzi
- relacjami z klientami, stosowanymi technologiami
-Jakość kapitału intelektualnego przekłada się na jakość zarządzania wiedzą, informacją, przedsiębiorstwem, czasem, sobą.
Elementy składające się na kapitał intelektualny:
- aktywa rynkowe (pozycja rynkowa, nazwa firmy, kanały dystrybucji),
- mienie intelektualne (aktywa chronione prawem: patenty, prawa do publikacji),
- aktywa ludzkie (jakość uzyskiwana od ludzi np. umiejętność rozwiązywania problemów),
- aktywa infrastrukturalne (filozofia zarządzania, kultura, systemy informacyjne).
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa to:
- patenty,
- inne wartości niematerialne i prawne,
- doświadczenie
- umiejętności i wiedza zarówno całego przedsiębiorstwa, jak i jego poszczególnych pracowników,
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz