Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 24

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 385
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 24 - strona 1 Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 24 - strona 2 Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 24 - strona 3

Fragment notatki:

Skrzypek, Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej (OWI), wykład 24,(sem VI)
Wykład XXIV 28.05.2013r.
"Sukces - to nie tylko wiedzieć, ale też działać"
Zarządzanie jest możliwe, jeśli mamy do czynienia z rzeczami, które dają się policzyć.
"Licz to co policzalne, mierz to, co mierzalne, a to co niemierzalne, uczyń mierzalnym". Galileusz
"Mierzyć, mierzyć i jeszcze raz mierzyć, by poznać różnice i różnice różnic" Galileo Galilei
Pomiar wiedzy i kapitału intelektualnego
Przedsiębiorstwa osiągają zyski, banki posiadają swoje aktywa, firmy ubezpieczeniowe - klientów. Oznacza to, że dochodzi do sprowadzenia do wspólnego mianownika wartości mierzonej kapitałem lub stopą zysku mierzoną wskaźnikami analizy finansowej.
Do tego dochodzi pomiar wiedzy i KI z wykorzystaniem:
Strategicznej Karty Wyników,
Scandia Navigator
Intellectual Capital Rating WYCENA - NAUKA CZY SZTUKA?
Wycena jest opinią dotyczącą wartości, zwykle sporządzaną na piśmie. Jest to też proces szacowania wartości lub kosztu aktywu, grupy aktywów lub wszystkich aktywów przynależnych do biznesu danej inwetycji /Miles/
Wycena jest bardziej sztuką lub rzemiosłem aniżeli nauką. Eksperci dokonujący wyceny mogą się poważnie różnić, nawet wówczas gdy dysponują identycznymi informacjami. Mc korhy Heal??
POMIAR
Pomiar to przypisanie zgodnie z ustalonymi regułami, liczb lub innych symboli własnościom empirycznym.
W ekonomii pomiar dokonuje się przy wykorzystaniu metod ilościowych, wskaźników pieniężnych.
Pomiar wiedzy wymaga skorzystania z innych dyscyplin wiedzy, jak: psychologia, socjologia, zarządzanie, dlatego pojawia się wątpliwość co do pomiaru wiedzy.
Do pomiaru wiedzy wykorzystuje się 3 rodzaje jedn. pomiarowych:
- wartości bezwzględne wyrażone w liczbach naturalnych, np. liczba pracowników
- wartości wyrażone w jednostkach pieniężnych, np. wydatki na szkolenia w roku
B. ważne...
Jakie mierniki wykorzystuje się do pomiaru wiedzy?
Najczęściej stosuje sie taksonomiczne mierniki rozwoju. Są to zmienne syntetyczne, które zastępują zbiór zbiór wyznaczników czy mierników wiedzy jedną agregatową wielkością.
Takimi wyznacznikami mogą być: liczba patentów, liczba badaczy, lub mierniki bardzo pośrednie, jak np. udział nakładów na edukację w PKB
Dobór mierników do zbioru, który następnie jest przekształcony w jedną agregatową wielkość, zależy od samego badacza. Ten kieruje się subiektywnymi przekonaniami co do tego, któremierniki w najlepszy sposób odzwierciedlają zasób wiedzy lub też kierują się dostępnością danych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz