Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej

note /search

Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej,(sem VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1120

GRUPA 1: 1. istota i wyznaczniki GOW Gospodarka oparta na wiedzy Gospodarka oparta wprost na tworzeniu, traktowanym jako produkcja, oraz dalszym przekazywaniu, czyli dystrybucji oraz praktycznym wykorzystaniu wiedzy i informacji. Są więc trzy etapy będące podstawą rozwoju gospodarczego - produkcja...

Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1071

Wykład 1 19.02.2013 Pojęcie wiedzy wprowadził PLATON. SOKRATES twierdził, że jedyną funkcją wiedzy jest samowiedza, czyli intelektualny i duchowy rozwój jednostki. PROTAGORAS : wiedza to logika, gramatyka i retoryka, celem wiedzy jest zwiększe...

Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 2

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 602

WYKŁAD II, 26II 2013 WIEDZA A INFORMACJA: A.Tiwana określa wiedzę jako „działającą informację”. * źródłem wiedzy napędzającej prestiż i bogactwo jest: - wiedza zdobyta podczas studiów, - umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, - podpatrywanie jak myślą badacze i posługują się

Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 3

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 707

Skrzypek, Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej (OWI), wykład 3,(sem VI) WYKŁAD 3 Strategie wiedzy Rozważania o wiedzy-kontekst Ocenia się że w rozważaniach odnoszących się do wiedzy należałoby uwzględnić następujący ...

Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 4

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1281

Wykład 4 Co to jest strategia zarzadzania wiedza? (SZW) Strategie zarzadzania wiedzą to: -formuły będące kombinacją celów stojących przed systemem zarządzania wiedzą, zasad w oparciu o które jest zbudowany oraz relacji i środków przez...

Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 5

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1022

Wykład 12.03.2013 STRATEGIE WIEDZY- POJĘCIA ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM WIEDZĄ STRATEGIA WIEDZY- strategia będąca uszczegółowieniem ogólnej strategii przedsiębiorstwa a wymagania w stosunku do zasobów wiedzy jaki powinien być w posiadaniu organizacji aby zrealizować założone cele i sprawnie dostosować...

Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 6

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej
Pobrań: 231
Wyświetleń: 791

Wykład 6 5 ZASAD FORMULOWANIA STRATEGII WIEDZY W ORG. Wg PRACOWNIKOW FIMY McKinsey: strategia wiedzy wynika ze strategii firmy strategia wiedzy nie będzie strategia dopóki nie będzie powiązana z tradycyjnymi kryteriami oceny strategia wiedzy nie jest tożsama z zarządzaniem wiedza-najcenniejszy ...

Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 7

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546

19.03.2013 Doskonalenie KM -doskonalenie narzedzi zarządzania wiedzą opiera się na wykorzystywaniu osiągnieć:psychologii, socjologii, filozofii oraz teori zarządzania Kluczową rolę pełni zatem wiedza ludzi, ich kreatywność i kompetenc...

Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 8

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707

Wykład 8 KM prowadzi do: I grupa korzyści: -wewnątrz przeds. przyczynia się do wzrostu jego efektywności, głównie poprzez skrócenie czasu wykonywanej pracy, podejmowania decyzji i eliminowanie duplikowania działań -możliwość pojawienia się sytuacji w której problemy danej komórki zostały już roz...

Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 9

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 987

Wykład 26.03 Model japoński=systemowy=spirali wiedzy - 3 określenia w literaturze - ukazuje wiedzę s sposób dynamiczny Zarządzanie wiedzą na zasadzie ,,spirali wiedzy” - model spirali wiedzy został rozwinięty w systemowe podejście d...