Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 5

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 5 - strona 1 Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 5 - strona 2 Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 12.03.2013
STRATEGIE WIEDZY- POJĘCIA ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM WIEDZĄ
STRATEGIA WIEDZY- strategia będąca uszczegółowieniem ogólnej strategii przedsiębiorstwa a wymagania w stosunku do zasobów wiedzy jaki powinien być w posiadaniu organizacji aby zrealizować założone cele i sprawnie dostosować się do zmian zachodzących w otoczeniu
STRATEGIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ- formuła będąca kombinacją celów stojących przed systemem zarządzanie wiedzą, zasobów oraz realizacji i środków przez które ten system jest tworzony. To formuła mówiąca w jaki sposób przedsiębiorstwo zamierza posiąść pożądaną wiedzę, a następnie wykorzystać ją dla realizacji swojej strategii
SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ- kompleks metod zbiorów informacji, ludzi i sieci wzajemnych powiązań , który pozwala przyjąć i realizować strategie zarządzania wiedzą dla osiągnięcia celów organizacji. STRATERGIA WIEDZY A ZARZADZANIE WIEDZĄ: jedno z drugim nie powinno być utożsamiane. M.Zack strategię wiedzy rozumie jako działanie które umożliwia realizację wiedz ogólnej. W sytuacji gdy zasoby wiedzy jakie posiada organizacja są wystarczające, to strategia wiedzy może oznaczać eksploatację tych zasobów. Jeśli mamy do czynienia z niedoborem wiedzy to znaczy że konieczna jest eksploatacja wiedzy.
EKSPOLRACJA: eksploracja danych- to proces odkrywania niejawnych, nieznanych i potencjalnie użytecznych informacji, zależności związków w zbiorze danych. Eksploracja danych to metody i algorytmy automatycznej analizy odkrywania nieznanych zależności. ETAPY PROCESU EKSPLORACJI:
analiza problemu
określenie celów procesu
wybór danych i rozpoczęcie procesu gromadzenia ich
oczyszczenie danych i wstępne przetwarzanie
przygotowanie danych
wybór funkcji eksploracji
eksploracja danych weryfikacja wykrytych zależności
prezentacja odkrytej wiedzy- wizualizacja uzyskanych wyników
wykorzystanie odkrytej wiedzy
STRATEGIA WIEDZY: 1.oznacza równoważenie posiadanych zasobów opartych na wiedzy i umiejętności ich wykorzystania z wiedzą niezbędną w celu oferowania produktów lub cech produktów lepszych konkurentów. 2. zarządzanie wiedzą jako sposób doskonalenia procesów. 3. stosowana przez przedsiębiorstwa działające w bardzo złożonych i zmiennych sektorach, w których wewnętrzne procesy są skomplikowane i wymagają ciągłego usprawniania i doskonalenia
PROCESY:
podstawowe, główne
pomocnicze, wspierające
techniczne
ekonomiczne
społeczne
proces: wejście-wyjście, wejście- klient i jego wymagania, wyjście- zadowolony klient
ZARZĄDZNAIE WIEDZĄ A SYSTEM: zarz. widza ma charakter strategiczny, a system zarz. wiedzą ma charakter dynamiczny i pozostaje pod wpływem zmian jakie zachodzą w strategię ogólnej firmy.


(…)

… wiedzy, procesy związane z wiedzą , narzędzia zarządzania wiedzą.
STRATEGIA WIEDZY JAKO ELEMENT SYSTEMU WIEDZY:
luka wiedzy czyli jej namiar lub niedobór wiedzy. Identyfikacja oraz ustalenie jej rozmiaru może mieć wpływ na formułowanie strategii wiedzy, która włączona jest do strategi ogólnej przedsiębiorstw, STRATEGIA WIEDZY A LUKA: strategia wiedzy ma na celu wypełnienie luki pomiędzy posiadana wiedzą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz